طرح‌ها و مصوبات

مصوبه شورای ملی مقاومت در باره تعلیق موقت عضویت

۲۲ بهمن ۸۵

نظر به اینکه   طبق بیانیه   ملی ایرانیان   ومصوبات الزام آورشورا:

مرزبندی  قاطع با رژیم  ضد بشری ولایت  فقیه ,  عمده ترین  معیارارزیابی  ادعاهای افراد  و  گروهها و شناسایی دوست ودشمن ومبنای   تنظیم   رابطه با همه  افرادوجریانهای  سیاسی و جذب و دفع نیروهاست,

– طرد  و تحریم کامل   رژیم ولایت فقیه  و همه همدستان   آن ,  خط قرمز   پیکار آزادی  ملت ایران است.

– عبورازاین خط قرمزکه  حصار حیاتی و مرزبندی ملی ایرانیان دربرابر  حاکمیت آخوندی است, ازسوی   هرفرد  یا جریان  سیاسی هرچند سابقه یا داعیه مخالفت با رژیم   داشته باشد ,خیانت وخروج ازجبهه  مخالفان رژیم محسوب میشود,

–  هرگونه رابطه  با عوامل   رژیم ولایت فقیه   و همچنین  سرویسهای   پشتیبان وهمدست آن علیه مقاومت   ,  دشمنی   با آزادی   و حاکمیت   مردم ایران است.

 درصورت نقض این موارد ازسوی هر  یک  ازاعضای  شورا ,  عضویت او  به تشخیص   مسئول شورا موقتا  معلق میگردد  تا موضوع   دراجلاس   بعدی  طبق ماده  ۴ اساسنامه , رسیدگی شود.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا