سال ۱۳۸۹

شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» بر پشت بامهای تهران

پنجشنبه شب, ۱۲فروردین ماه, مردم و جوانان شجاع منطقه شهرک غرب تهران, با سر دادن بانگ الله اکبر و شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر اصل ولایت فقیه, در سالروز نحس به سرقت رفتن انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران, انزجار خود از فاشیسم مذهبی حاکم را فریاد کردند.

شب پیش از آن نیز, از ساعت ۲۱۳۰ تا ۲۲۱۵، بهرغم فضای سرکوب شدیدی که مزدوران رژیم در این منطقه ایجاد کرده بودند, جوانان غیور شهرک غرب تظاهرات شبانه خود را برپا داشتند.
طی روزهای اخیر, در آستانه ۱۳به در, رژیم آخوندها در هراس از بروز خشم مردم, بر تراکم نیروهای سرکوبگر در سطح شهر افزوده است و با ایجاد ایستگاههای پست و بازرسی ازجمله در شهرک غرب ـ تهرانسر و تهرانپارس به چک خودروها و ارعاب مردم می پردازد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۲فروردین۱۳۸۹(اول آوریل۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا