سال ۱۳۸۹

سیزده به در- شماره۱

تظاهرات در پارک ملت تهران با شعار خامنه ای قاتله ولایتش باطله. مردم شجاع تهران, مراسم ۱۳ بدر را به صحنه یی از ابراز خشم و انزجار خود از رژیم آخوندی تبدیل کردند.

حوالی ساعت۱۳۰۰, در شمال شرق پارک ملت در نزدیکی جام جم, مرکز رادیو تلویزیون دولتی، مردم با شعارهای «مرگ بر خامنه ای، خامنه ای قاتله ولایتش باطله» نفرت خود از نظام منحوس آخوندها را ابراز کردند.

نیروهای سرکوبگر به ویژه مزدوران لباس شخصی, با حمله به جمعیت و محاصره آنها مردم را پراکنده و یا دستگیر کردند. دستگیر شدگان با مینی بوسها یا ون های قفس مانند نیروی انتظامی به مکان نامعلومی منتقل شدند.
این حرکت اعتراضی در حالی صورت گرفت که کلیه پارکها و مناطق تفریحی تهران مملو از پاسداران و بسیجیان و دیگر نیروهای سرکوبگر است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۳فروردین۱۳۸۹(۲آوریل۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا