سال ۱۳۸۹

سیزده به در- شماره۶

تظاهرات ضد حکومتی در باب همایون و میدان آزادی و نارمک تهران دهها تن دستگیر و زخمی شدند.

در منطقه مرکزی تهران, مردم و جوانان دلیر که برای سیزده به در به پارک شهر رفته بودند, در سمت خیابان باب همایون دست به تظاهرات ضدحکومتی زدند و شعار مرگ بر خامنه ای و خامنه ای قاتله ولایتش باطله سر دادند. مردم به مقابله با مزدوران نیروی انتظامی پرداخته و با آنان درگیر شدند.

درگیری جوانان با نیروهای سرکوبگر در پارک شقایق منطقه نارمک نیز به خیابان کشیده شد. در این درگیریها دست کم ۸تن دستگیر شدند. مزدوران دو نفر از جوانان را با زدن اسپری به چشمشان مجروح کردند.

در میدان آزادی ۲۰مزدور موتور سوار برای پراکنده ساختن تجمع های مردم با وحشیگری به میان آنها حمله کردند. سایر مزدوران نیز با میله های آهنی مردم را مضروب و مجروح نمودند. ۵نفر از مردم دستگیر و دو نفر دیگر زخمی شدند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۳فروردین۱۳۸۹ (۲آوریل۲۰۱۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا