سال ۱۳۸۹

سیزده به در- شماره ۱۱

صدها تن از مردم در روز سیزده به در به خاطر سر دادن شعارهای ضد حکومتی دستگیر شدند. در حرکتهای اعتراضی مردم تهران و دیگر شهرهای ایران در روز سیزده به در صدها تن از مردم به پاخاسته در تهران و شهرهای مختلف کشور بازداشت شدند.

در تهران, نیروهای سرکوبگر شماری از تظاهرکنندگان را در پارکهای ملت, دانشجو , شقایق و چیتگر و میدان آزادی و منطقه جنت آباد دستگیر کردند.

در اصفهان نیز شمار زیادی از مردم و جوانان دلیر در درگیریهای پارک آیینه و کوروش و دیگر نقاط شهر بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.
در ارومیه, در روز جمعه, نیروهای س

کوبگر به شمار زیادی از مردم که بر روی پل میانگذر دریاچه ارومیه دست به تجمع و اعتراض زده بودند، با پرتاب گاز اشک آور حمله کرده و بیش از ۱۰۰تن را دستگیر کردند. مزدوران با ایجاد پستهای ایست و بازرسی در مسیرهای منتهی به این منطقه, مانع از رفت و آمد وسایط نقلیه به سمت دریاچه ارومیه شدند. مسافران چندین اتوبوس و مینی بوس که از ایلخچی و سلماس عازم دریاچه ارومیه بودند نیز بازداشت شدند.

مقاومت ایران کلیه مراجع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و گزارشگر دستگیریهای خودسرانه را به محکوم کردن رژیم ضد بشری آخوندی و اقدام عاجل برای آزادی بازداشت شدگان فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۴فروردین۱۳۸۹(۳آوریل۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا