سال ۱۳۸۹

انفجارهای بغداد و طرح آخوندها برای جلوگیری از تشکیل یک دولت ملی در عراق

مقاومت ایران انفجارهای وحشیانه روز یکشنبه ۱۵فروردین, در بغداد و کشتار شمار زیادی از شهروندان بیگناه و بیدفاع را قویأ محکوم می کند و ضمن همدردی با خانواده های قربانیان و آرزوی بهبودی سریع برای مجروحان, خواستار یک تحقیقات بین المللی برای شناسایی عاملان و آمران این جنایات هولناک است.

این انفجارها بخشی از طرح تروریستی آخوندهای حاکم بر ایران برای جبران شکستش در انتخابات پارلمانی عراق و خنثی کردن پیروزی آلترناتیو ملی و دموکراتیک و ادامه و گسترش سلطه شوم و ننگینش بر عراق است.

آنها به این ترتیب می خواهند از تحقق اراده مردم عراق برای تشکیل یک دولت ملی و غیر فرقه گرایانه و خلع ید از فاشیسم دینی حاکم بر ایران جلوگیری کنند .
رژیم آخوندی از مدتی قبل از انتخابات با تشدید عملیات تروریستی و جنایتکارانه در عراق در صدد بود از شکست محتوم مزدوران و ایادیش در عراق جلوگیری نماید. همچنانکه در اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران, به تاریخ ۱۵اسفند, آمده است این طرح از مدتها پیش توسط شخص خامنه ای و شورای عالی امنیت رژیم آخوندها به نیروی تروریستی قدس و وزارت اطلاعات ابلاغ شده است.
پیش از آن دبیرخانه شورای ملی مقاومت در ۱۷آذرماه, طی اطلاعیه یی درباره عاملان انفجارها در عراق اعلام کرد: بر اساس اسناد و اطلاعات موثق از درون سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس, رژیم ایران عامل اصلی انفجارها در عراق است. اما دولت مالکی تلاش می کند بر نقش رژیم ایران سرپوش گذاشته و اذهان را از منشأ اصلی تروریسم و نا امنی منحرف کنند. امنیت بغداد و ارگانهای مربوطه به طور مستقیم توسط شخص مالکی اداره می شوند و حتی وزیر کشور و وزیر دفاع هیچ دخالتی در آن ندارند.
فلاح نقیب, وزیر کشور سابق عراق, درباره انفجارهای روز یکشنبه ۱۵فروردین به تلویزیون الشرقیه گفت: «بدون تردید می شد جلوی چنین حادثه یی را گرفت. انفجارهای چند ماه اخیر بغداد, مشابه هم هستند و می شود گفت که یک طرف مشخص پشت همه این انفجارها است. به دلیل دخالت سیاست و احزاب سیاسی در پرونده امنیتی و ارگانهای امنیتی یک نوع بهم ریختگی در وضعیت امنیتی عراق وجود دارد. طی مدت گذشته دخالتهای سیاسی زیادی در وضعیت امنیتی عراق به طور عام وجود داشته و اینها باعث تضعیف وضعیت امنیتی و تضعیف توان نیروهای امنیتی در تأمین امنیت در داخل عراق شده است». همین تلویزیون به نقل از شاهدان عینی گفت: «هر سه انفجار توسط خودروهای بمب گذاری شده, که در نزدیکی سه هدف پارک شده بود, صورت گرفته و هیچ چیزی که اثبات کند که این انفجارها توسط افراد انتحاری صورت گرفته باشد وجود ندارد».
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۵فروردین۱۳۸۹(۴آوریل۲۰۱۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا