سال ۱۳۸۹

ایران: حلق آویز ۴ زندانی در ملأعام در بابل و ماهشهر

طی روزهای ۱۹, ۲۲و ۲۵ فروردین ۱۵نفر در شهرهای مختلف اعدام شدند.اجرای مجازات سبعانه قطع دست و پا در زندان ماهشهر.

صبح روز چهارشنبه۲۵ فرودین, در یک اقدام سبعانه سه زندانی در شهر بابل (شمال ایران), در مقابل چشمان وحشتزده مردم به دار آویخته شدند. 
پیش از ظهر همین روز عدنان البوعلی, ۲۸ساله, در ماهشهر (جنوب ایران) در ملأعام اعدام شد.

به گفته دادستان جنایتکار ماهشهر یک زندانی دیگر نیز با اتهام انتسابی مشارکت در سرقت مسلحانه به مجازات شقاوت بار « قطع دست و پا» محکوم شده و این حکم در زندان به اجرا در آمده است.
به این ترتیب شمار اعدامها طی هفته گذشته به ۱۵تن بالغ شد. طی روزهای ۱۹و ۲۲فروردین نیز ۱۱زندانی در زندانهای شهرهای مشهد, تایباد و اصفهان به دار آویخته شدند.
توسل رژیم آخوندها به اعدام در ملأ عام و شمار فزاینده اعدامها, به منظور تشدید جو رعب و وحشت و جلوگیری از گسترش اعتراضات مردمی است. 
مقاومت ایران عموم مراجع و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران دستگیریهای خودسرانه و اعدام را به محکوم کردن مجازات وحشیانه اعدام و اقدام فوری برای متوقف کردن این روند جنایت بار فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۵فروردین۱۳۸۹(۱۴آوریل۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا