سال ۱۳۸۹

ابعاد بیسابقه اخراج کارگران در سراسر ایران

موج اخراج کارگران از کارخانه ها و مراکز مختلف دولتی و خصوصی در سال جدید, هر روز ابعاد گسترده تری می یابد.

در تهران, حدود ۴۰۰تن از کارگران کاخانه نوشابه ساسان، بدون پرداخت هیچگونه مزایایی، و بدون ذکر هیچ دلیلی از کار اخراج شدند. شرکت مترو ۵۰تن از کارگرانی را که بیش از پنج سال سابقه کار داشتند, بعد از عید اخراج کرد. همزمان ۴۰آشپز شرکت ایران خودرو با سابقه دوسال و ۳۰کارگر با پنج سال سابقه کار از شرکت تیتان,

تولیدکننده مانیتور, ۲۰کارگر مجتمع مسکونیِ پردیسان (وابسته به خانواده لاریجانی) و ۴۰کارگر با سابقه بیش از ۱۰سال از شرکت سنگرکاران در جاده کرج اخراج شدند.
در خرمشهر, شرکت تولید نوشابه خرم نوش یکی از بزرگترین کارخانه های تولید نوشابه تعطیل و کارگران آن بیکار شدند. این کارخانه تحت سرپرستی دفتر تبلیغات اسلامی قم, از نهادهای صدور تروریسم رژیم, قرار دارد. 
در اهواز, نزدیک به ۱۵۰تن از کارگران کارخانه لوله سازی اهواز بدون گرفتن حقوق و عیدی, اخراج شده اند. حقوق این کارگران از ۱۵ماه پیش تاکنون پرداخت نشده است. 
کارگران مزبور طی هفته های اخیر بارها برای احقاق حقوق خود در مقابل استانداری دست به تجمع زده اند اما کارگزاران آخوندها از هرگونه پاسخگویی به آنها طفره می روند. 
در تبریز, ۴۹تن دیگر از کارگران کارخانه کبریت توکلی, اخراج شدند. در شرایط کنونی از ۴۰۰کارگر این کارخانه تنها ۱۳۰نفر شاغل هستند.
در قزوین, اکثر کارخانه های شهرک صنعتی تعطیل شده اند. حقوق کارگران کارخانه چینی البرز طی هفت ماه گذشته پرداخت نشده است و کارگزاران آخوندها در استانداری قزوین به مراجعات این کارگران هیچگونه پاسخی نمی دهند.
در رشت, ۱۰۰تن از کارگران شرکت ایران بَرَک از کار بیکار شدند. ۱۵تن از کارگران شرکت پرنیان مرغ نیز به دنبال اعتراض به شرایط طاقتفرسای کار و عدم پرداخت حقوق و مزایایشان از کار اخراج شدند. کارگران مجبور به ۱۴ساعت کار بدون دریافت هیچگونه اضافه کاری هستند. در این شرکت کارفرما از بیمه کردن کارگران به رغم گذشت یکسال از اشتغال آنها خودداری می کند. 
۱۰۰کارگر شرکت نساجی بافته های کرمان نیز از دیگر زحمتکشانی هستند که طی روزهای اخیر به خیل کارگران اخراجی پیوسته اند.
مقاومت ایران, در آستانه روز جهانی کارگر, سازمان جهانی کار و عموم سندیکاها و اتحادیه های کارگری و ارگانهای مدافع حقوق کارگران در سراسر جهان را به دفاع از حقوق کارگران ایرانی و محکوم کردن سیاستهای ضد کارگری و سرکوبگرانه رژیم آخوندی فرا می خواند.
رژیم آخوندها با به یغما بردن سرمایه های مردم ایران, به هدر دادن آنها در پروژه های تولید تسلیحات اتمی و صدور تروریسم و با پرکردن جیب آخوندهای جنایتکار حاکم و پاسداران, کارگران و زحمتکشان ایران را به خاک سیاه نشانده است. تنها راه رهایی زحمتکشان ایرانی به ویژه کارگران ستمدیده از عفریت فقر و محرومیت که آخوندهای ضدبشر بر ملت ایران تحمیل کرده اند, سرنگونی این رژیم ضد انسانی و ضد ایرانی و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۵فروردین۱۳۸۹(۱۴آوریل۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا