سال ۱۳۸۹

حمله نیروهای عراقی به ساکنان اشرف در حمایت از مزدوران اعزامی رژیم

مقاومت ایران نسبت به توطئه های آخوندها هشدار می دهد و خواهان حفاظت ساکنان اشرف توسط ملل متحد و تضمین نیروهای آمریکایی است.

ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه شب گذشته, پنجشنبه شب ۲۶ فروردین ۱۳۸۹, نیروهای عراقی در حمایت از مزدوران اطلاعات آخوندها و نیروی تروریستی قدس که ۶۶ روز است در ورودی اشرف مستقر هستند, قصد داشتند به برخی ساختمانهای داخل اشرف حمله کنند و آنها را به اشغال در آورند.

فیلمها و تصاویر مزدوران مزبور, جست و خیزها و تهدیدهای آشکار آنها به «شمارش معکوس» و «به آتش کشیدن» و«بستن» اشرف و «کشتن» مجاهدین و «بیرون کشیدن زبانهای آنها از حلقومشان» به طور مستمر در اختیار مراجع بین المللی و نیروها و مقامات ذیربط آمریکایی قرار گرفته است. این مزدوران, تحت حمایت تمام عیار گردان عراقی و سفارت رژیم آخوندها در بغداد به طور شبانه روزی با بلندگوهای فوق العاده قوی به شکنجه روانی ساکنان اشرف پرداخته و مانع از خواب و آسایش ساکنان قرارگاه شده اند. رابطین سفارت آخوندها و نیروی تروریستی قدس با کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری نوری مالکی از این پیشتر توسط مقاومت ایران افشا شده اند. 
حوالی نیمه شب گذشته در حالیکه بلندگوهای مزدوران مانند شبهای پیش به لجن پراکنی و فحاشی به ساکنان اشرف ادامه می دادند, یک سرهنگ و یک سروان عراقی به نامهای علی و جواد به داخل اشرف مراجعه و اعلام کردند بنا به دستور دولت عراق, بلندگوهایی که بر روی برخی ساختمانهای مجاهدین در داخل اشرف مشغول پخش نوار بود بایستی خاموش شود تا صدای بلندگوهای مزدوران به همه جا برسد. در این هنگام برخی مقرهای اشرف برای کاستن از بار مزاحمت صداهای گوشخراش بلندگوهای مزدوران به پخش موزیک و نوارهای مجاهدین مبادرت کرده بودند. سرهنگ عراقی تهدید کرد بنا به دستور دولت عراق در صورتیکه ساکنان اشرف ضمن ۱۰دقیقه بلندگوهای خود را قطع نکنند, نیروهای عراقی وارد می شوند و با قهر و اجبار بنگال ورودی داخل اشرف را تصرف خواهند نمود. اما مجاهدان اشرف, این کار را مشروط به خاموش کردن بلندگوهای مزدوران که مانع خواب و آسایش ساکنان اشرف است کردند. همان بلندگوهایی که دولت عراق آشکارا آن را برای پیش بردن یک جنگ کثیف روانی در اختیار عوامل اطلاعات آخوندها قرار داده است.
سرکردگان نیروهایی عراقی در پاسخ به ساکنان اشرف با وقاحت گفتند دولت دستور داده است مزدوران برای پخش هربرنامه یی آزاد هستند اما ساکنان اشرف مجاز به این کار نیستند…
آنگاه نیروهای عراقی, ساکنان اشرف را که حاضر به اجرای دستورات رذیلانه و ابلهانه خامنه ای و نوری مالکی نبودند و در برابر تهدید به شلیک و کشتن سینه سپر کردند, با باتون برقی و میله های آهنی مورد ضرب و شتم قرار دادند. در اثر این ضربات ۵ تن از ساکنان اشرف, مجاهدان خلق: کریم گُماسایی (از ناحیه پا), مهدی عبدالرحیمی (از ناحیه پا), عظیم میش مست (از ناحیه صورت), رحیم سهرابی (از ناحیه چشم) و خالد شاه کرمی (از ناحیه چشم) مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. بامداد امروز ۴تن از مجروحان پس از مداوای اولیه مرخص شدند اما مجاهد خلق رحیم سهرابی, که چشم دیگر او مصنوعی است, هنوز بستری است. 
نیروهای سرکوبگر در جریان این حمله, به یکی از زنان مجاهد حمله کردند تا او را به گروگان بگیرند اما مقاومت قهرمانانه او و اعتراضات دیگر مجاهدان مانع این اقدام رذیلانه شد. مهاجمان تعدادی زرهپوش هاموی به صحنه آورده بودند تا مانند ۶ و ۷مرداد سال گذشته به گروگانگیری بپردازند. اما این اقدام جنایتکارانه هم به جایی نرسید. ساعتی بعد مزدوران اطلاعات آخوندها از شدت ترس و وحشت, ناگزیر از خاموش کردن بلندگوها و قطع لجن پراکنی شدند و به پشت جبهه نیروهای سرکوبگر عراقی منتقل شدند. حوالی ساعت ۳ بامداد, نیروهای سرکوبگر که با چوب و چماق به داخل اشرف آمده بودند در اثر اعتراضات و شعارهای ساکنان اشرف چاره یی جز ترک محل نیافتند. 
مقاومت ایران با یادآوری «توافق دوجانبه» خامنهای و نوری مالکی برای سرکوب مجاهدان اشرف, توجه دبیرکل ملل متحد, نماینده ویژه دبیرکل در عراق و مقامات و فرماندهان آمریکایی را نسبت به استمرار این فجایع جلب می کند و اکیداً خواهان به عهده گرفتن حفاظت اشرف از سوی ملل متحد و تضمین این حفاظت از سوی نیروهای آمریکایی است که به خلع سلاح مجاهدین مبادرت کرده و به حفاظت از آنها متعهد شدند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۷ فروردین ۱۳۸۹ ( ۱۶ آوریل ۲۰۱۰ )

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا