سال ۱۳۸۹

گسترش اعتراضهای کارگری در شهرهای مختلف کشور

سیاستهای ضدکارگری رژیم آخوندها و امواج اخراج کارگران واحدهای تولیدی, بر دامنه اعتراضات کارگران در شهرهای مختلف افزوده است.

در کرمان, کارگران کارخانه نساجی بافته ‌ها، در ادامه اعتراضهای هفته گذشته خود, در روز چهارشنبه ۲۵فروردین در برابر استانداری کرمان دست به تجمع زدند. آنها به تعطیل شدن کارخانه, اخراج خود و عدم پرداخت حقوق و مزایایشان اعتراض دارند. بیشتر کارگران دارای بیش از ١٠سال سابقه کار هستند و بابت سنوات خدمت خود میلیونها تومان از کارفرما طلبکارند. 

در شیراز, در روز یکشنبه۲۲فروردین, حدود ۱۰۰نفراز کارگران مجتمع گوشت فارس در اعتراض به اخراج از کار و پیگیری وضعیت بازنشستگی خود در مقابل این شرکت تجمع اعتراضی کردند. این واحد تولیدی با ۱۴۰۰کارگر اکنون به طور کامل تعطیل شده است.
در کرج در روز ۲۲فروردین, ۱۴۰تن از کارگران اخراجی و بلاتکلیف شرکت سازمایه در اعتراض به تعطیلی این کارخانه, در مقابل آن تجمع کردند.
روز شنبه۲۱فروردین نیز ۶۰تن از کارگران قراردادی یک کارخانه شیرینی پزی در ملارد کرج, در مقابل آن دست به تجمع اعتراضی زدند.
ورشکستگی اقتصادی و انهدام صنایع کشور و به خاک سیاه نشستن کارگران و زحمتکشان ایرانی از جمله عوارض چپاولگریها و همچنین سیاستهای ضدمردمی رژیم آخوندی در به هدر دادن سرمایه ها و ثروت هنگفت مردم ایران در پروژه های تولید تسلیحات اتمی و صدور تروریسم است.
مقاومت ایران, در آستانه روز جهانی کارگر, سازمان جهانی کار, عموم سندیکاها و اتحادیه های کارگری و ارگانهای مدافع حقوق کارگران در سراسر جهان را به دفاع از حقوق کارگران ایرانی و محکوم کردن سیاستهای ضد کارگری و سرکوبگرانه رژیم آخوندی فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸فروردین۱۳۸۹(۱۷آوریل۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا