سال ۱۳۸۹

وضعیت وخیم یک زندانی سیاسی ۲۳ساله

وضعیت جسمانی زندانی سیاسی میثاق یزدان نژاد, ۲۳ساله که بیش از دو سال و نیم است در زندان به سر می برد, رو به وخامت نهاده است.

او که در بند۴ زندان گوهردشت کرج محبوس است, بر اثر شدت شکنجه ها و اوضاع وخامت بار زندان از بیماریهای حاد داخلی و فشارهای شدید روحی رنج می برد و نیاز به رسیدگیهای فوری پزشکی دارد. آلودگی آب زندان گوهردشت طی یکماه اخیر و شیوع اسهال خونی و بیماریهای حاد داخلی بر وخامت حال او افزوده است.

دژخیمان به رغم تأکید پزشکان بر نیاز وی به عمل جراحی, از هرگونه رسیدگی به این دانشجوی زندانی طفره می روند.
میثاق یزدان نژاد در ۱۸شهریور۸۶ به خاطر شرکت در مراسم یادبود زندانیان قتل عام شده در سال۶۷ و سفر به اشرف جهت دیدار خواهرش بازداشت شد و به بند مخوف ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردید. او در شهریور ماه گذشته در یک محاکمه نمایشی به ۱۴سال زندان و تبعید محکوم شد. 
سه دایی میثاق مجاهدان خلق حسن, حسین و ابراهیم سنجری در دهه۶۰ به دست دژخیمان رژیم اعدام شدند و پدر و مادرش، همراه با کودک خردسال خود به مدت سه سال زندانی بودند. 
مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر وگزارشگران دستگیریهای خودسرانه و شکنجه و اتحادیه ها و سندیکاهای پزشکان را به اقدام فوری جهت رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی به ویژه بیماران مانند میثاق یزدان نژاد, فرا می خواند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۹فروردین۱۳۸۹(۱۸آوریل۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا