سال ۱۳۸۹

صدور حکم اعدام به اتهام محاربه برای ۵ عضو خانواده مجاهدان اشرف

مقاومت ایران برای نجات جان این زندانیان بیدفاع قراخوان می دهد. رژیم آخوندی در یک اقدام سبعانه بیسابقه ۵عضو یک خانواده را به اتهام آخوندساخته محارب به اعدام محکوم کرد.

آقای محسن دانش پور مقدم, بازاری ۶۷ساله, همراه با همسرش خانم مطهره (سیمین) بهرامی ۵۵ساله و پسرشان احمد دانش پور, خانم ریحانه حاج ابراهیم (خواهر زاده خانم بهرامی) و یکی از دوستان آقای دانش پور به نام آقای هادی قائمی در روز عاشورا دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند. 

علت دستگیری این خانواده دیدار سال گذشته آنها با پسر و یکی دیگر از بستگانشان, در قرارگاه اشرف است, آقای دانش پور، از زندانیان سیاسی دهه۶۰ است که به جرم هواداری از مجاهدین ۵سال در زندانهای قرون وسطایی رژیم آخوندی به سر برده است.
این حکم شقاوت بار به خاطر داشتن نسبت خویشاوندی با ساکنان اشرف در حالیست که وزارت اطلاعات رژیم آخوندی با حمایت همه جانبه دولت نوری مالکی شماری از مزدوران را تحت نام خانواده مجاهدان به مدت ۷۰روز است در مقابل اشرف مستقر کرده تا با بلندگوهای قوی و تهدید به آتش زدن اشرف و کشتار ساکنان آن و با شعارهای«مرگ بر مجاهدین» و «درود بر جمهوری اسلامی» به شکنجه روانی ساکنان اشرف مبادرت کنند.
آخوندهای پا به گور, ناتوان از مقابله با امواج انزجار عمومی, تلاش می کنند با صدور این احکام ظالمانه و ضد انسانی, از یک سو زندانیان سیاسی را برای گرفتن اعترافهای اجباری و شرکت در شوهای تلویزیونی تحت فشار قرار دهند و از سوی دیگر جو رعب و وحشت در جامعه را تشدید کنند.
مقاومت ایران دبیرکل, شورای امنیت و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و ارگانهای ذیربط بین المللی را به محکوم کردن اقدامات جنایتکارانه علیه اعضای خانواده های ساکنان اشرف و محکوم کردن نقض وحشیانه حقوق بشر توسط رژیم آخوندی, فرا می خواند و خواستار اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا علیه آن از جمله تعلیق روابط اقتصادی و سیاسی تا آزادی کلیه زندانیان سیاسی, قطع کامل شکنجه و اعدام و سرکوب در ایران است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۰فروردین۱۳۸۹(۱۹آوریل۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا