سال ۱۳۸۹

ایران: ۷اعدام طی دو روز در کرمان و اصفهان, شمار اعدامهای سیزده روز گذشته به ۲۴تن رسید

رژیم آخوندها دو زندانی را در اصفهان به دار آویخت(روزنامه حکومتی کیهان-۳۱فروردین). این دو زندانی سلیمان- ج و احمد – خ نام داشتند.

روز پیش از آن نیز رسانه های حکومتی رژیم از اعدام ۵تن به نامهای مهدی.ن, حسین. س و “فیض الله و نظر.ب و علام.ه” در زندان کرمان خبر دادند. به این ترتیب شمار اعدامها طی ۱۳روز گذشته به ۲۴تن رسید.

رژیم آخوندها, در آستانه روز جهانی کارگر, با افزایش شمار اعدامها در شهرهای مختلف کشور و برپا کردن چوبه های دار در ملاءعام درصدد است با ایجاد رعب و وحشت از گسترش اعتراضات عمومی به ویژه کارگران جلوگیری کند.
مقاومت ایران عموم مراجع و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران دستگیریهای خودسرانه و اعدام را به محکوم کردن شمار فزاینده اعدامها و اقدام فوری برای متوقف کردن این روند جنایت بار فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۱فروردین۱۳۸۹(۲۰آوریل۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا