سال ۱۳۸۹

ایران: قتل دو زندانی در زندان ارومیه و گوشمالی دادن یکی از سردژخیمان در زندان گوهردشت کرج

دژخیمان رژیم آخوندی در ارومیه دو زندانی بیدفاع را به طرز وحشیانه‌یی به قتل رساندند.

روز یکشنبه بیست و نهم فروردین ماه، گارد ویژه زندان ارومیه برای سرکوب زندانیان معترض, آنها را مورد حمله قرار داد. در این یورش وحشیانه که به سرکردگی دژخیمی به نام اکبر پیشه ور صورت گرفت, یکی از زندانیان به نام سیف الدین یحی زاده, بر اثر ضربات بانون بر سرش به قتل رسید.

این حرکت اعتراضی به دنبال کشته شدن یک زندانی دیگر به نام ایرج غم‌انگیز در زندان ارومیه، برپا شد. 
در همان روز, شکنجه گران زندان گوهردشت کرج نیز زندانیان بند۱ را مورد یورش وحشیانه خود قرار دادند و وسایل شخصی زندانیان را تخریب یا سرقت کردند.
زندانیان به مقاومت و مقابله با مزدوران دست زدند و حسن آخریان, رئیس این بند را گوشمالی داده و به عقب نشینی وادار کردند. این مزدور با عذرخواهی و التماس پا به فرار گذاشت و از بند خارج شد. این دومین بار است که این دژخیم توسط زندانیان گوشمالی داده می شود. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲ اردیبهشت۱۳۸۹(۲۲آوریل۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا