سال ۱۳۸۹

روزکارگر- شماره۴

تجمعهای اعتراضی کارگران اخراجی در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد.

در تهران, تعدادی از کارگران تعمیرگاههای مجاز «ایران خودرو» در اعتراض به وضعیت نامناسب شغلی خود و سطح نازل کار, در مقابل نمایندگی این کارخانه در خیابان آزادی دست به تجمع زدند. واردات بیرویه قطعات یدکی از کشور چین, سطح کار در این نمایندگیها را به شدت نازل کرده و کارگران به طور مستمر در معرض اعتراضات مردم به دلیل کیفیت پایین کار قرار دارند.

در شهرری, روز سه شنبه۷اردیبهشت, بیش از ۵۰تن از کارگران شرکت «همگن» در شمس آباد, مقابل فرمانداری این شهر دست به اعتراض زده و خواستار حقوق معوقه خود شدند. 
در مرودشت, تجمع اعتراضی کارگران اخراجی مجتمع گوشت فارس, در مقابل در این کارخانه, اداره کار و اداره بیمه این شهرستان, طی روزهای اخیر نیز ادامه یافته است. این واحد تولیدی با ۱۴۰۰کارگر اکنون به طور کامل تعطیل شده است. کارگزاران آخوندها از هرگونه رسیدگی به اعتراضات کارگران, که از فروردین ماه شروع شده, و پاسخگویی به مطالبات آنان ازجمله بازنشستگی شان, سر باز می زند. 
در رشت, در روز ۷اردیبهشت, کارگران کارخانه ریسندگی «خاور» با تجمع در مقابل کارخانه, مانع ورود هیئت مشاوره مدیریت به کارخانه شدند. اعتراضات کارگران برای احقاق حقوق و مزایای خود از جمله پرداخت نکردن حقوق سه ماه گذشته طی روزهای قبل نیز ادامه داشته است.
در کرمان, در روز ۴اردیبهشت, نزدیک به ۵۰نفر از کارگران کارخانه قند «بردسیر», همراه با خانواده هایشان در مقابل در این کارخانه, تجمع کرده و خواستار پرداخت حقوق معوقه و اشتغال خود شدند. 
ورشکستگی اقتصادی و انهدام صنایع کشور و به خاک سیاه نشستن کارگران و زحمتکشان ایرانی از جمله عوارض چپاولگریها و همچنین سیاستهای ضدمردمی رژیم آخوندی در به هدر دادن سرمایه ها و ثروت هنگفت مردم ایران در پروژه های تولید تسلیحات اتمی و صدور تروریسم است.
مقاومت ایران, در آستانه روز جهانی کارگر, سازمان جهانی کار, عموم سندیکاها و اتحادیه های کارگری و ارگانهای مدافع حقوق کارگران در سراسر جهان را به دفاع از حقوق کارگران ایرانی و محکوم کردن سیاستهای ضد کارگری و سرکوبگرانه رژیم آخوندی فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰اردیبهشت۱۳۸۹(۳۰آوریل۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا