سال ۱۳۸۹

روزکارگر- شماره ۶

تظاهرات اعتراضی کارگران در قزوین, شیراز و اهواز.

هزاران تن از کارگران زحمتکش در روز جهانی کارگر در اعتراض به وضعیت مشقت بار زندگی خود و برای تأمین حداقل حقوق خود در ورزشگاه این شهر دست به تجمع زدند.
در قزوین, نزدیک به۸۰۰۰تن از کارگران با شعار «کارگر اتحاد اتحاد» دست به تجمع زدند. آنها .با حمل پلاکاردهایی نقض انحلال کارخانه و پرداخت هفت ماه حقوق عقب افتاده خود

ازجمله عیدی سالهای ۸۷و ۸۸ را خواستار شدند
در شیراز, صدها تن از کارگران ازجمله کارگران «صنایع گوشت فارس» و «صنایع شیر رمک» در مقابل استانداری دست به تجمع زدند. کارگران مخابرات راه دور که ۱۳ماه است حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند نیز در این حرکت اعتراضی شرکت دارند. کارگران پلاکاردی با شعار «حکومت عدل علی, خجالت خجالت» در دست دارند.
این تظاهرات در محاصره انبوه مأموران نیروی انتظامی و دیگر نیروهای سرکوبگر صورت گرفته است. نیروی انتظامی راه را بسته و از پیوستن مردم به کارگران جلوگیری می کند.
در اهواز, جمعی از کارگران لوله سازی در مقابل اداره کار رژیم با پلاکارد «از گرسنگی می میریم ذلت نمی پذیریم» تجمع اعتراضی کرده اند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱اردیبهشت۱۳۸۹(اول مه ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا