سال ۱۳۸۹

روز کارگر- شماره ۷

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و دانشجویان در همبستگی با کارگران و معلمان

به گزارش ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور, اعتصاب غذای گروهی از زندانیان سیاسی از جمله در زندانهای اوین، گوهردشت کرج و زندان ارومیه که در همبستگی با کارگران و معلمان زحمتکش از روز شنبه ۱۰اردیبهشت آغاز شده, در روز کارگر نیز ادامه دارد.

زندانیان اعتصابی اعلام کردند تا پایان روز معلم، ۱۲اردیبهشت, به این اعتصاب ادامه خواهند داد.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ (۱ مه ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا