سال ۱۳۸۹

روزکارگر- شماره۱۰

تظاهرات کارگران در مقابل وزارت کار با شعار «خامنه ای ستمگره هر روز روز کارگره»

بنا برگزارش ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور, در ساعت ۱۵۳۰ کارگران در مقابل وزارت کار در خیابان آزادی تهران تظاهرات کرده و شعار می دهند: «مرگ بر استبداد» , «ولایت, استبداد نابود باید گردد» و «خامنه ای ستمگره, هر روز روز کارگره». گروه زیادی از مردم و جوانان غیور تهران در همبستگی با کارگران ستمدیده در این تظاهرات اعتراضی شرکت کردند.

بنا بر یک گزارش رسیده, امروز در انتهای سخنرانی پاسدار احمدی نژاد در برنامه نمایشی روز کارگر در وزارت کشور, عده یی از نمایندگان کارگران شرکتهای بحران زده به گماشته ولی فقیه رژیم اعتراض کردند و به سمت او رفتند. محافظان وی با وحشتزدگی به احاطه بیش از پیش وی پرداختند و از صحبت کردن و طرح مشکلات کارگران جلوگیری کردند.
مقامات رژیم آخوندی امروز یکشنبه در هراس از اعتراضات کارگران و دیگر اقشار مردم هرگونه تظاهرات و تجمعهای کارگری را ممنوع اعلام کردند و برنامه های نمایشی روز کارگر را در سالنهای سرپوشیده که به شدت توسط عوامل وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای سرکوبگر حفاظت می شد , اجرا کردند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱اردیبهشت۱۳۸۹(اول مه ۲۰۱۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا