سال ۱۳۸۹

روزکارگر- شماره۱۴

خودسوزی یک کارگر محروم در مقابل دانشگاه تهران

یک کارگر ۳۲ ساله به نام محمد نیا, در یک اقدام تکاندهنده و فجیع بعد از ظهر امروز, در عید جهانی کارگران خود را به آتش کشید, تا صدای اعتراض خود و میلیونها کارگر محروم ایرانی به سیاستهای سرکوبگرانه و ضدکارگری رژیم آخوندی را به گوش جهانیان برساند.

او در ساعت ۱۲۰۰در برنامه نمایشی رژیم در تالار ابن سینا وابسته به دانشگاه تهران, قصد ملاقات با پاسدار احمدی نژاد را داشت, اما وی از انجام این کار خودداری کرد. متعاقبا , این کارگر جان به لب رسیده خود را در مقابل دانشگاه تهران به آتش کشید و نمایشات مسخره آخوندها در روز کارگر را رسوا ساخت. وی به بیمارستان منتقل شد.
نیروهای سرکوبگر رژیم که به طور متراکم در اطراف دانشگاه تهران مستقر بودند, وحشتزده این محل را به محاصره در آورده و در شعاع ۴۰۰متری مانع از نزدیک شدن مردم به این کارگر قربانی شدند . 
ورشکستگی اقتصادی و انهدام صنایع کشور و به خاک سیاه نشستن میلیونها تن از کارگران و زحمتکشان ایران از جمله عوارض چپاولگریها و همچنین سیاستهای ضدمردمی رژیم آخوندی در به هدر دادن سرمایه ها و ثروت هنگفت مردم ایران در پروژه های تولید تسلیحات اتمی و صدور تروریسم است.
وقت آن رسیده است که جامعه بین المللی به ویژه دبیرکل ملل متحد, سازمان جهانی کار, عموم سندیکاها و اتحادیه های کارگری و ارگانهای مدافع حقوق کارگران در سراسر جهان جنایتهای این رژیم را قویا محکوم کرده و به دفاع از حقوق کارگران ایران برخیزند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱اردیبهشت۱۳۸۹(اول مه ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا