سال ۱۳۸۹

روزکارگر- شماره۱۵

حمله مردم به یک مرکز سرکوب در فلکه دوم تهرانپارس

در تظاهرات با شعار مرگ بر خامنه ای در میدان توپخانه, ۳۶تن مجروح شدند
در فلکه دوم تهرانپارس, حمله مردم به یک مرکز رژیم به درگیری با مزدوران منجر شد. یکی از مزدوران یک نفر را از بلندی به پایین پرت می کند . فرد مزبور که به شدت مجروح شده به بیمارستان منتقل شد. 

در میدان توپخانه نیز حدود ۵۰۰ نفر از کارگران و مردم با شعار «مرگ بر خامنه ای» با مزدوران بسیجی و انتظامی به شدت درگیر شدند. حدود ۳۶نفر از مردم مجروح شدند. تعدادی از مزدوران بسیجی و انتظامی در این درگیری توسط مردم گوشمالی داده شدند. 
نیروهای سرکوبگر, شمار زیادی از مردم را که برای همبستگی با کارگران به خیابانها آمده بودند در میدانهای بهارستان, فردوسی و خیابان انقلاب, ولیعصر و جردن سرکوب کردند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱اردیبهشت۱۳۸۹(اول مه ۲۰۱۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا