سال ۱۳۸۹

خانم رجوی: اعلام توافق رژیم درمانده آخوندی با مبادله اورانیوم غنی شده برای خرید زمان برای تکمیل پروژه های اتمی

خانم رجوی: اعلام توافق رژیم درمانده آخوندی با مبادله اورانیوم غنی شده فریبکاری و مانور برای جلوگیری از تصویب قطعنامه تحریم و خرید زمان برای تکمیل پروژه های اتمی.

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران, توافق اعلام شده از سوی فاشیسم دینی حاکم بر ایران برای مبادله اورانیوم غنی شده در ترکیه را مانور مسخره رژیم درمانده آخوندی برای فرار از تحریمهای بین المللی توصیف کرد. رژیمی که با سرکوب وحشیانه و شکنجه و اعدام در صدد مقابله با قیام مردم ایران است

و از تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت به شدت وحشت دارد.
خانم رجوی افزود: این مانور ادامه فریبکاری و صحنه سازی و مخفی کاری برای تکمیل پروژه تسلیحات اتمی است. رژیم رو به سقوطی که دستیابی به بمب اتمی و صدور تروریسم و بنیادگرایی را تضمین بقای خود می داند.
این رژیم هرگز با مذاکره و مماشات دست از پروژه تسلیحات اتمی خود بر نمی دارد. 
این رژیم در حالی از انتقال بخشی از اورانیوم ۳/۵درصد غنی شده به ترکیه صحبت می کند که هزاران سانتریفیوژ در نقض آشکار قطعنامه های شورای امنیت, در نظنز مشغول کار است. 
رئیس جمهور برگزیده مقاومت, با تأسف از نقشی که برزیل و ترکیه برای نجات قاتلان و شکنجه گران مردم ایران از بحران و سقوط بر عهده گرفته اند, خاطرنشان کرد: مردم ایران خواهان تغییر این رژیم و خواهان دموکراسی و صلح و ثبات در این منطقه از جهان هستند. هیچ مانور سیاسی و هیچ حمایت خارجی نمی تواند این رژیم را از سرنگونی محتوم نجات بدهد. ۸سال پس از افشای مراکز اصلی اتمی در نظنز و اراک توسط مقاومت ایران, سیاست شکست خورده مذاکره و مماشات با رژیم و اعطای بسته های مشوق, آن را به سلاح اتمی نزدیکتر کرده و از اینرو رسواتر از آن است که قابل توجیه باشد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹(۱۷ مه ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا