سال ۱۳۸۹

فراخوان به محکوم کردن رفتار ضد انسانی علیه فیلمساز ایرانی و اقدام برای آزادی وی

مقاومت ایران, به محکومیت دستگیری و رفتار ضد انسانی علیه آقای جعفر پناهی, فیلمساز ایرانی و اقدام برای آزادی او فراخوان می دهد.

آقای پناهی که از اسفند ماه گذشته در زندان به سر می برد, در تابستان ۱۳۸۸ نیز به خاطر شرکت در گرامیداشت شهیدان قیام مردم ایران, در بهشت زهرا دستگیر شده بود. وی که طی سه ماه گذشته از دیدار با خانواده و داشتن وکیل محروم بوده, با بدرفتاریهای مستمر و ضرب و شتم و شکنجه در زندان مواجه است.

آقای جعفر پناهی از چند روز پیش دست به اعتصاب غذا زده است.
مقاومت ایران از عموم مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر و همچنین سندیکاها و اتحادیه ها و انجمنهای هنرمندان, نویسندگان و فیلمسازان می خواهد دستگیری آقای پناهی و رفتار ضد انسانی رژیم آخوندی با وی را محکوم نموده و برای آزادی وی و دیگر زندانیان سیاسی اقدام نمایند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹(۲۰مه۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا