سال ۱۳۸۹

گسترش اعتراضات علیه رژیم, اعتصاب در بازار تهران در اعتراض به افزایش بیسابقه مالیات

بازاریان تهران, صبح روز سه شنبه ۱۵تیر, در اعتراض به سیاستهای غارتگرانه رژیم آخوندها و افزایش بیسابقه مالیاتهای بازاریان درسال۸۸, که بعضأ بیش از سه برابر سال گذشته است, دست به اعتصاب زدند.

از اولین ساعات روز سه شنبه بازاریان منطقه اصلی بازار شامل بازار عباس اباد، سرای امیرکبیر، تیمچه حاجب الدوله،

سرای حسینی، بازار زید، بازار پاچنار، بازار کفاش ها, بازار طلافروش ها، بازار پارچه فروش ها, بازارحمام چال, بازار مسجد شاه و دیگر سراهای بازار, مغازه های خود را بسته و بازار را تعطیل کردند. کارگران ساده و زحمتکشانی که در بازار به حمل و نقل بارها اشتغال دارند نیز در این اعتصاب سراسری شرکت داشتند.
نیروهای سرکوبگر رژیم در هراس از گسترش این حرکت اعتراضی از ساعت ۱۰صبح با استقرار در بازار تلاش کردند به هر نحو ممکن این اعتصاب را بشکنند و بازاریان را مجبور به باز کردن مغازه هایشان کنند. اما بازاریان با مقاومت در مقابل این فشارها, از باز کردن مغازه هایشان خودداری کردند.
. اعمال فشارهای نیروهای سرکوبگر موجب بروز تشنج در برخی از دالانها و سراهای بازار بزرگ تهران شد. در بازار امامزاده زید این تشنجها بالا گرفت. نیروی انتظامی برای ممانعت از حمایت مردم از بازاریان به پراکنده کردن مردم پرداختند اما بازاریان و مردم با هو کردن عوامل نیروی انتظامی اقدامهای سرکوبگرانه آنها را به سخره گرفتند. در بازار امیرکبیر و حمام چال نیز تشنجهایی بروز کرد.
رژیم دیکتاتوری و چپاولگر آخوندها ناتوان از حل انبوه بحرانهای گریبانگیرش ازجمله ورشکستگی اقتصادی با افزایش بیسابقه مالیاتها تلاش می کند فساد و چپاول میلیاردی خود برای ماشین سرکوب, صدور تروریسم و دستیابی به بمب اتمی را بپوشاند و چند روزی به عمر حکومت ننگین خود بیفزاید. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۵تیر۱۳۸۹ (۶ژوییه ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا