سال ۱۳۸۹

اعتصاب بازار- شماره۳

تظاهرات با شعار «مرگ بر خامنه ای» و «مرگ بر احمدی نژاد» در سومین روز اعتصاب بازار تهران

از صبح امروز, پنجشنبه۱۷تیرماه, در سومین روز اعتصاب بازاریان, سراسر بازار تهران تعطیل است. ازجمله بازار طلافروشها, چارسو کوچک, فرش فروشها, بازار کیلوییها و پارچه فروشان, پرده فروشان, بازار کفاشان, بازار خیاطان, لباس فروشها, قسمت جنوبی بازار تهران از جمله عباس آباد .

محور حمام چال و محور جنوب چارسو, بازار کویتی ها و بازاریان سبزه میدان, ناصر خسرو, پله نوروزخان و پامنار در اعتصاب هستند. رژیم با دجالگری با نصب پارچه سیاه در سر در ورودی اصلی بازار به مناسبت وفات امام موسی کاظم درصدد است اعتصاب بازاریان را بپوشاند. در حالیکه در سالهای گذشته این روز تعطیل نبوده است.
حوالی ساعت ۱۰۳۰روز پنجشنبه در سومین روز اعتصاب بازاریان تهران, بیش از ۵۰۰تن از بازاریان با شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «نصر من الله و فتحا قریب, مرگ بر این دولت مردم فریب» دست به اعتراض زدند. شماری از دانشجویان و جوانان در این حرکت اعتراضی به بازاریان پیوستند. مزدوران جوانی را که دوربین به دست داشت با باتون و پنجه بکس به شدت مضروب کردند.
در ساعت ۱۳۰۰, شمار زیادی از بازاریان و جوانان در بازار کفاشها گرد آمدند و شعار های «مرگ بر خامنه ای، مرگ بر احمدی نژاد»، «نصر و من الله و فتح قریب مرگ بر این دولت مردم فریب»، سر دادند. تمام ورودیهای بازار کفاشها توسط مزدوران انتظامی و اطلاعاتی بسته شده است..
همچنین حدود ۸۰۰تن از جوانان و بازاریان در خیابان بوذرجمهری در نزدیکی دهانه اصلی ورودی بازار سرپوشیده تهران، با شعار های «مرگ بر دیکتاتور و مرگ برخامنه ای» دست به تظاهرات زدند.
این اعتراضات در حالی صورت می گیرد که از صبح امروز مزدوران لباس شخصی در گله های ۱۰تا ۳۰نفری و انبوه نیروهای سرکوبگر در مناطق مختلف مرکزی تهران ازجمله میدان توپخانه, بازار تهران, پامنار و خیابان سیروس مستقر شده اند. 
در اصفهان نیز مزدوران لباس شخصی در ورودی بازار قیصریه در نقش جهان مستقر شده و بازاریان را برای پایان دادن به اعتصاب تحت فشار قرار داده اند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۷تیر۱۳۸۹ (۸ژوییه ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا