سال ۱۳۸۹

اعتصاب بازار- شماره۴

دستگیری شماری از بازاریان و مردم در بازار پارچه فروشان و سبزه میدان

عوامل نیروی انتظامی شماری از بازاریان و مردم حاضر در سبزه میدان را دستگیر و با دو ون از محل بردند. در بازار پارچه فروشان دونفر از تظاهر کنندگان توسط مزدوران لباس شخصی دستگیر شدند.

بازار فرش تبریز و تمامی طلا فروشهای مشهد نیز روز پنجشنبه دست به اعتصاب زدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۷تیر۱۳۸۹ (۸ژوییه ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا