سال ۱۳۸۹

تظاهرات با شعار «مرگ بر دیکتاتور» در تهران, اهواز و مشهد

حوالی ساعت ۱۵۳۰ روز جمعه ۱۸تیرماه, در سالگرد قیام دانشجویان, گروهی از مردم و دانشجویان دلیر, در زیر پل سیدخندان با شعار «مرگ بر دیکتاتور» دست به تظاهرات زدند. آنها با مزدوران نیروی انتظامی حاضر در صحنه درگیر شده و آنها را از زیر پل به عقب راندند.

در همین ساعت, در میدان انقلاب, نیز شماری از مردم و جوانان با شعار «مرگ بر دیکتاتور» تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان با هجوم مزدوران انتظامی و موتور سوار متفرق شدند

در میدان ولی عصر نیز حوالی ظهر بین مردم و نیروهای سرکوبگر درگیری رخ داد. مردم به حمایت از سه تن از زنان که مزدوران رژیم قصد دستگیری آنها را داشتند, برخاستند و مزدوران را مجبور به فرار کردند. متعاقبا گله های مزدوران موتور سوار به رفت و آمد مستمر در اطراف میدان ولی عصر پرداختند و از تجمع مردم جلوگیری کردند.
در همین زمان شمار زیادی از مزدوران لباس شخصی و یگان ویژه ضدشورش در مقابل در اصلی دانشگاه تهران مستقر شده و از هرگونه رفت و آمد به دانشگاه جلوگیری کردند.
در اهواز نیز, دانشجویان دانشگاه جندی شاپور, حوالی ظهر, در خیابانهای دانشگاه و پوراندخت، با شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه ای» دست به تظاهرات زده و با مزدوران حراست و اطلاعات درگیر شدند. در این درگیری شماری از دانشجویان زخمی شدند.
در مشهد, در همین زمان, صدها تن از مردم و دانشجویان در کوی دانشگاه فردوسی ، مقابل خیابان کوثر، با شعار «دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد» ، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» ، «یا حجت ابن الحسن ریشه ظلم را بکن»، دست به تظاهرات زدند. مزدوران گارد ویژه به سمت تظاهرکنندگان حمله کردند مردم نیز با پرتاب شیشه های نوشابه به سمت مزدوران از خود دفاع کردند. مزدوران گارد پس از اینکه بر تعدادشان افزده شد وارد محوطه دانشگاه شدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۸تیر۱۳۸۹ (۹ژوییه ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا