سال ۱۳۸۹

اعتصاب بازار- شماره۵

اعتصاب سراسر بازار تهران را فراگرفت, عقب نشینی رژیم آخوندی از افزایش ۷۰درصدی مالیات موجب پایان یافتن اعتصاب نشده است

روز سه شنبه ۲۲تیرماه, بازاریان شریف سراسر بازار تهران در یک اتحاد عمل بیسابقه دست به اعتصاب زدند.

به این ترتیب, از صبح امروز, در هشتمین روز اعتراض بازاریان, از ورودی خیابان اصلی (بوذرجمهری) تا انتهای بازار عباس آباد, کلیه بازارهای اصلی و کوچه ها و بازارهای فرعی ازجمله سه راه فروردین، تیمچه حاجب الدوله, امین الملک، بازار سلطانی، چهارسو کوچک تا چهارسو بزرگ,

سه دالان ملک, سه دالان امیر, سه راه دستمالچی, بازار کوچه حمام چال تا انتها, سراسر بازار رحیمیه, سه راه پارک, کل کوچه کبابیها و سه راهی های منشعب از آن در اعتصاب بودند.

به رغم بسته بودن مغازه ها و حضور لباس شخصی ها و مزدوران نیروی انتظامی, جمعیت زیادی برای همبستگی با بازاریان به بازار آمده بودند.

در ساعت۱۰۳۰ مزدوران لباس شخصی و انتظامی با حمله به بازار پارچه فروشها و شکستن در تعدادی از مغازه ها سعی داشتند با ایجاد رعب و وحشت بازاریان را به شکستن اعتصاب وادار نمایند. اما به دلیل ایستادگی بازاریان, آنها مجبور به ترک بازار شدند مزدوران متعاقبأ در مقابل خیابان خیام و تقاطع سبزه میدان مستقر شدند.

اعتصاب بازاریان شریف که روز سه شنبه ۱۵تیر, در اعتراض به سیاستهای غارتگرانه رژیم آخوندها و افزایش بیسابقه مالیاتها آغاز شد, در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در شرایطی ادامه یافت که نظام درهم شکسته ولایت فقیه, برای پوشاندن اعتصاب بازاریان به بهانه گرمی هوا, در ۱۹استان کشور اعلام تعطیلی کرد. شماری از بازاریان در روز یکشنبه, برخلاف تعطیلی اعلام شده از سوی دولت, مغازه های خود را باز کردند اما از پذیرفتن مشتری خودداری کردند.

رژیم آخوندها که از اولین روز اعتصاب تا کنون به انواع ترفندها برای متوقف کردن آن متوسل شده است. روز دوشنبه۲۰تیر, نیز در یک جلسه شش ساعته با حضور معاون وزیر بازرگانی, نماینده اصناف و نماینده سازمان مالیات, از افزایش ۷۰درصدی مالیات عقب نشینی کرد و به افزایش ۱۵درصدی مالیات رضایت داد. اما بازاریان که این توافق را نیز قبول ندارند همچنان به اعتصاب خود ادامه می دهند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۲تیر۱۳۸۹ (۱۳ژوییه ۲۰۱۰) 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا