سال ۱۳۸۹

اعتصاب بازار- شماره ۶

درگیری با شعار «مرگ بر دیکتاتور» در بازار کفاشان دستگیری شماری از اعتصاب کنندگان

حوالی ساعت ۱۸روز سه شنبه ۲۲تیر, در هشتمین روز اعتصاب بازاریان، مزدوران انتظامی به قصد انتقامجویی و وادار کردن بازاریان به شکستن اعتصاب، به دو تن از مغازه داران بازار کفاشها حمله کرده و آنها را مجروح ساختند. مردم حاضر در صحنه و سایر بازاریان که در مغازه هایشان به حالت اعتصاب حضور داشتند به کمک همکاران اعتصابی خود شتافتند.

در این درگیری, مردم و بازاریان با شعار «مرگ بر دیکتاتور» مزدوران نیروی انتظامی را از بازار بیرون کردند.
روز پنجشنبه بازاریان تبریز و گنبدکاووس هم به اعتصاب بازاریان تهران پیوستند.
در جریان اعتصاب بازاریان تهران, شماری از آنها و جوانانی که به حمایت از آنها رفته بودند, از جمله نماینده صنف پارچه فروشان توسط نیروهای سرکوبگر بازادشت شده اند که از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳تیر۱۳۸۹ (۱۴ژوییه ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا