سال ۱۳۸۹

اعتصاب بازار- شماره۷

نهمین روز اعتصاب در بازار به رغم عقب نشینی رژیم آخوندی

صبح روز چهارشنبه ۲۳تیرماه, اصناف مختلف بازار تهران برای نهمین روز, همچنان به اعتصاب خود ادامه می دهند و کرکره های مغازه ها در کلیه بازارهای اصلی و کوچه ها و بازارهای فرعی همچنان پایین است.

ادامه اعتصاب بازاریان در شرایطی است که از روز دوشنبه ۲۱تیر, دولت گماشته ولی فقیه طی یک جلسه شش ساعته با حضور نماینده اصناف مجبور شد از افزایش ۷۰درصدی مالیاتها عقب نشینی کرده و به افزایش ۱۵درصدی مالیاتها رضایت بدهد.
به رغم بسته بودن مغازه ها و حضور لباس شخصی ها و مزدوران نیروی انتظامی, مردم برای همبستگی با بازاریان در این منطقه حضور یافته اند. 
روز سه شنبه عوامل سرکوبگر رژیم تلاش کردند با حمله به بازاریان اعتصابی و ایجاد رعب و وحشت, آنها را به شکستن اعتصاب و باز کردن مغازه هایشان وادار نمایند. این حملات در بازار پارچه فروشان (ساعت۱۰۳۰) و بازار کفاشان (حوالی ساعت۱۸۰۰) صورت گرفت. اما بازاریان هر بار با ایستادگی خود مزدوران را وادار به عقب نشینی کردند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳تیر۱۳۸۹ (۱۴ژوییه ۲۰۱۰) 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا