سال ۱۳۸۹

اعتصاب بازار- شماره۹

ادامه اعتصاب در بازار برای دوازدهمین روز

صبح روز شنبه۲۶تیر, در سومین هفته اعتراض بازاریان, پاساژ فروردین که عمده ترین مرکز فروش و توزیع طلا و جواهر در تهران و شهرستانها است, تعطیل و در اعتصاب کامل بود. بازار زیر محوطه سبزه میدان نیز به صورت نیمه تعطیل بود. 

فرش فروشان کلیه سراهای بازار رحیمیه که عمدتا فروشنده فرشهای صادراتی هستند در اعتصاب کامل بودند. مغازه های سراهای اکبریه، وزیر، پارک، مجتبایی, یمین و آزاد نیز در اعتصاب کامل بودند
روز جمعه, به رغم تعطیلی مغازه ها در آخر هفته, رژیم آخوندی در وحشت از همراهی مردم با اعتصاب بازار, بیش از ۳۵خودروی متعلق به نیروهای سرکوبگر انتظامی و اطلاعاتی را در سبزه میدان مستقر کرد. مزدوران نیروی انتظامی نیز در سراسر بازار گشت می زدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶تیر۱۳۸۹ (۱۷ژوییه ۲۰۱۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا