سال ۱۳۸۹

مزدوران اطلاعات آخوندی, به شکنجه روانی ساکنان اشرف در تمامی طول شب ادامه می دهند

مزدوران وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس شب گذشته تا صبح, در ورودی اشرف, با ۳۰بلندگو, با صداهای گوشخراش به تهدید ساکنان اشرف مشغول بودند.

آنها با این اقدام ضدانسانی استراحت بخش وسیعی از ساکنان, به خصوص بیماران بستری در بیمارستان را سلب نمودند. از آنجا که بیمارستان در نزدیکی ورودی اشرف قرار دارد, وضعیت بسیار وخیمی ایجاد شده و آسایش بیماران بیش از پیش مختل شده است.

مزدوران معمولأ نیمه شب ورودی را ترک می کردند و از ساعت ۵صبح باز می گشتند. اما وزارت اطلاعات آخوندی که از حکم دادگاه واشینگتن علیه نامگذاری مجاهدین در لیست تروریستی به شدت عصبانی است, به آنها دستور داده از این پس بی وقفه و ۲۴ساعته به شکنجه روانی ساکنان ادامه دهند.
وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس رژیم همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از اشرف, تلاش کرده اند بر شمار عوامل خود در ورودی اشرف بیفرایند. بدین منظور مزدوران بیشتری را با تورهایی از تهران, قم, کرمانشاه و خرم آباد و شهرهای شمال به عراق اعزام کرده اند. 
رژیم آخوندی از روز ۱۹بهمن سال گذشته, با کمک همه جانبه دولت مالکی و کمیته سرکوب اشرف, مزدوران خود را تحت عنوان خانواده ساکنان اشرف, در مقابل ورودی اشرف مستقر کرده و با ۳۰بلندگوی بسیار قوی, ساکنان اشرف را به قتل و شکنجه و به آتش کشیدن و… تهدید می کنند. این اقدامها بر اساس قوانین بین المللی از مصادیق بارز شکنجه روانی و جنایت علیه بشریت به شمار می روند.
مقاومت ایران نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در عراق, یونامی و همچنین سفارت و نیروهای آمریکایی در عراق را, که در قبال حفاظت ساکنان اشرف مسئولیت دارند, به اقدام فوری برای پایان دادن به کارزار کثیف شکنجه روانی علیه ساکنان بی سلاح و بیدفاع اشرف فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶تیر۸۹ (۱۷ژوییه۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا