سال ۱۳۸۹

ایران: جنایت فجیع قطع دست ۵ جوان زندانی

مریم رجوی: ارتباطات اقتصادی و سیاسی با این رژیم باید به قطع اعدام و مجازاتهای وحشیانه مشروط شود.

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت, قطع دست پنج زندانی جوان در زندان همدان را فراز جدیدی از وحشیگری و سبعیت رژیم رو به سقوطی توصیف کرد که تنها راه مقابله با نارضایتی فزاینده عمومی را در تشدید سرکوب و خفقان یافته است.

سران فاشیسم دینی می دانند که به محض توقف این چرخه جنایت, مردم به پاخاسته ایران برای همیشه آنها را از صحنه حذف خواهند کرد.
خانم رجوی, دبیرکل, شورای امنیت و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و دیگر ارگانهای ذیربط را به محکوم کردن این جنایتهای وحشیانه فراخواند. وی افزود: جامعه جهانی امروز در مقابل یک آزمایش خطیر قرار گرفته تا در مقابل یک دیکتاتوری خون آشام مذهبی که ننگ بشریت قرن بیست و یکم است, قاطعیت به خرج دهد و آن را طرد کند. ارتباطات اقتصادی و سیاسی با این رژیم می بایست به قطع مجازاتهای وحشیانه و بهبود حقوق بشر درایران مشروط شود.
قطع دست جوانان ایران به اتهام سرقت در حالی صورت می گیرد که آخوندها و پاسداران چپاولگر طی سه دهه حاکمیت شوم خود میلیاردها دلار سرمایه مردم محروم ایران را به یغما برده اند. در همین روزها نیز در شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند, رسوایی جنگ گرگها بر سر چپاول سرمایه های عمومی به روزنامه های حکومتی کشیده شده است.
روز پنجشنبه۳۱تیر, دژخیمان در یک جنایت تکاندهنده دست ۵زندانی جوان را در زندان همدان قطع کردند. اکبر بیگلری, دادستان جنایتکار همدان, اتهام این زندانیان را «دزدی احشام، اتومبیل، وجه نقد، لوازم برقی, طلا و… » ذکر کرد. وی اجرای این احکام سبعانه را با دجالگری «حق الهی» خواند و گفت حتی رضایت شاکیان اجرای این احکام را متوقف نمی کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول مرداد۱۳۸۹ (۲۳ژوییه ۲۰۱۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا