سال ۱۳۸۹

مقاومت ایران نسبت به جان زندانیان سیاسی هشدار می دهد

رژیم ضدبشری آخوندی طی روزهای اخیر فشار بر زندانیان سیاسی بند۴ زندان گوهردشت را به شدت افزوده است.

در روز سه شنبه ۲۹تیرماه, وقتی دژخیمان می خواستند زندانیان را از بندها بیرون بیاورند و زیر آفتاب سوزان نگهدارند, با مقاومت ۸۰۰زندانی این بند رو به رو شدند. 
روز چهارشنبه ۳۰تیر, دژخیمان به بهانه سمپاشی کردن بندها, ساعتها زندانیان همین بند را در هوای گرم و زیر آفتاب نگه داشتند.

دژخیمان به صورت و چشمان یکی از زندانیان به نام خالد حردانی که به خاطر بیماری قادر به ترک سلول نبوده و مانع سمپاشی سلول خود شده, سم پاشیدند و او را مورد ضرب و جرح قرار دادند. سر دژخیم مغنیان, رئیس جنایتکار بند ۴, در پاسخ به اعتراض این زندانی, او را مورد ضرب و شتم قرار داد و سپس به سلول انفرادی منتقل کرد. 
در روز پنجشنبه۳۱تیرماه, به دستور مغنیان جنایتکار, دار و دسته مافیایی او, شماری از زندانیان سیاسی را مورد یورش وحشیانه خود قرار دادند. علی صارمی، سعید ماسوری، علی معزی، میثاق یزدان نژاد، هود یازرلو، محمد علی منصوری , صالح کهندل، شیر محمد رضایی، افشین بایمانی ازجمله زندانیان سیاسی بند۴ زندان گوهردشت هستند. 
به دنبال این حمله, هود یازرلو دانشجوی زندانی, بر اثر شدت ضربات وارده مزدوران, به بهداری زندان منتقل شد و در وضعیتی نگران کننده به سر می برد. مغنیان زندانیان را تهدید کرده است که هرگونه اعتراض را با حملات مشابه پاسخ می دهد. 
طی روزهای ۲۹تا ۳۱تیرماه, مزدوران از تخلیه زباله های بندها خودداری کرده اند و فضای بندها به این خاطر به شدت آلوده شده و بوی تعفن سراسر بندها را فراگرفته است. نبود سرویس بهداشتی به اندازه کافی و تعمیر نکردن توالتهای خراب, تراکم زندانیان بیش از ۵برابر طرفیت بندها به ویژه در گرمای شدید تابستان و فقدان ابتدایی ترین مواد غذایی و بهداشتی مورد نیاز, شرایط طاقترسایی را بر زندانیان تحمیل کرده است. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول مرداد۱۳۸۹ (۲۳ژوییه ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا