سال ۱۳۸۹

بسیاری از زندانیان سیاسی در وضعیت جسمی وخیمی به سر می برند

مقاومت ایران نسبت به وضعیت جسمی شمار زیادی از زندانیان سیاسی که در اثر تشدید شکنجه, سرکوب و اعمال فشار و در عین حال خودداری از رسیدگیهای اولیه پزشکی به وخامت گراییده است, هشدار می دهد و خواهان اقدام فوری ارگانهای ذیربط بین المللی برای نجات جان این زندانیان است.

آقای حسن طرلانی دانشجوی زندانی ۲۳ساله که مدتی است به زندان کرمان و در بین زندانیان خطرناک تبعید است,

طی روزهای اخیر برای چندمین بار توسط افراد اجیرشده اطلاعات آخوندی به قصد کشت مورد ضرب و جرح قرار گرفت. وی بر اثر شدت جراحات وارده به بهداری زندان منتقل شده و در وضعیت وخیمی به سر می برد. 
حسن طرلانی که مادر و برادرش در اشرف هستند, در دوم اسفند۱۳۸۷, همراه گروه دیگری از خانواده های مجاهدین اشرف دستگیر و به زندان اوین منتقل شد و به اتهام آخوندساخته محاربه, اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام, به ۱۰سال حبس و تبعید در زندان کرمان محکوم شد. جرم حسن اینست که عکسهای بستگانش در اشرف را در منزل نگهداری می کرده است! وی نوه مجاهد شهید حسنعلی صفایی, از بازاریان مجاهد است که در سال۶۰ توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران اعدام شد.
هود یازرلو, دانشجوی ۲۲ساله, محبوس در بند۴ گوهردشت, در روز ۳۱تیرماه, مورد حمله باندهای مافیایی رژیم در زندان قرار گرفت, بر اثر شدت ضربات وارده بر سرش, در وضعیت وخیمی به سر می برد. وی نیز از بستگان مجاهدان اشرف است که به خاطر دیدار با اقوام خود در اشرف به سه سال حبس محکوم شده است.
وضعیت جسمی زندانی سیاسی آقای علی معزی,۵۸ساله, از خانواده های مجاهدان اشرف, و از زندانیان سیاسی بند۴ گوهردشت به خاطر عفونت کلیه رو به وخامت نهاده است. وی که از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است, در ۲۱آبان۸۷, به خاطر دیدار با پسرش در شهر اشرف, دستگیر و به ۵ سال حبس محکوم شده است. علی معزی بر اثر شکنجه های دوران اسارتش، یکی از کلیه های خود را از دست داده است. کلیه دیگر او نیز به دلیل شکنجه ها و فشارهای ۲۰ماه گذشته و بر اثر آلودگی آب زندان و عدم رسیدگیهای پزشکی, عفونت کرده و او را در وضعیت طاقتفرسایی قرار داده است.
آقای خالد حردانی, از دیگر زندانیان سیاسی بند۴ زندان گوهردشت است که طی روزهای اخیر مزدوران با باتون او را در مورد حمله و ضرب و جرح قرار داده و به زندان انفرادی منتقل کرده اند. مهاجمان او و دیگر زندانیان را تهدید کرده اند که آنها را نابود خواهند کرد.
مقاومت ایران مجامع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و گزارشگران دستگیریهای خودسرانه و شکنجه در ملل متحد را به اقدامی فوری برای رسیدگی به وضعیت زندانهای قرون وسطایی آخوندها و آزادی بیقید و شرط عموم زندانیان سیاسی فرا می خواند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲ مرداد۱۳۸۹ (۲۴ژوییه ۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا