سال ۱۳۸۹

فراخوان برای نجات جان یک زندانی سیاسی محکوم به اعدام به اتهام «محارب»

طی یک ماه گذشته, از زندانی سیاسی, آقای محمد علی منصوری, که خواهرش از مجاهدان اشرف است, هیچ اطلاعی در دست نیست.
 دژخیمان رژیم در زندان گوهردشت کرج, در روز سه شنبه ۴آبان ماه ,آقای منصوری را به حفاظت اطلاعات زندان احضار کرده و پس از اذیت و آزار و بازجوییهای طولانی به سلولهای انفرادی بند یک زندان گوهردشت معروف به سگدانی منتقل کردند. طی یک ماه گذشته دژخیمان هیچ خبری از این زندانی به خانواده اش نمی دهند.

پیش از این نمونه های متعددی از سر به نیست کردن زندانیان یا کشتن آنها با داروهای سمی در زندان گوهردشت وجود داشته است.
محمد علی منصوری, بیش از سه سال است که در زندانهای قرون وسطایی رژیم به سر می برد. وی به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران به ۱۷سال حبس و تبعید به زندان مخوف گوهردشت محکوم شده است. 
مقاومت ایران نسبت به جان آقای منصوری هشدار می دهد و عموم مراجع بین المللی و ارگانهای مدافع حقوق را به اقدامی فوری برای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳آذر۱۳۸۹(۲۴نوامبر۲۰۱۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا