سال ۱۳۸۹

فراخوان برای نجات جان زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا

مقاومت ایران نسبت به جان زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا از جمله خانم نسرین ستوده, وکیل زندانیان سیاسی و آقای رضا شهابی, از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هشدار می دهد

و عموم مراجع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری را به اقدامی فوری جهت رسیدگی به وضعیت آنها و دیگر زندانیان سیاسی در شکنجه گاههای رژیم آخوندی فرا می خواند. 
زندانیان اعتصابی که در اعتراض به پایمال شدن حداقل حقوق آنها و شرایط ضد انسانی زندان دست به اعتصاب غذا زده اند،

در شرایط بسیار وخیمی به سر می برند.
خانم ستوده, مادر دو کودک۳ و ۱۰ساله, از ابتدای دستگیری (۱۴شهریور۸۹) در سلولهای انفرادی بند۲۰۹ اوین زندانی است. دستگاه قضاییه آخوندها وی را به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی, متهم به «تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» کرده است. آقای شهابی, از اعضای سندیکای اتوبوسرانی تهران به خاطر وخامت حالش به بهداری اوین منتقل شده است. وی بیش از شش ماه است که در بند ۲۰۹اوین زندانی است. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۹آذر۱۳۸۹(۲۰دسامبر۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا