سال ۱۳۸۹

ایران: ۱۲اعدام در زاهدان و قزوین

رژیم آخوندی در روز دوشنبه در یک اقدام سبعانه۱۱ زندانی را به طور جمعی در زندان زاهدان به دار آویخت.

رئیس کل جنایتکار دادگستری سیستان و بلوچستان اتهام اعدام شدگان را «فساد فی الارض و محاربه با خدا» و مقابله با نظام آخوندی ذکر کرد. او تأکید کرد «دستگاه قضایی در اجرای دقیق و سریع احکام» آخوندها «لحظه ای درنگ » نخواهد کرد. 
همچنین یک زن در زندان قزوین به دار آویخته شد.

برپا کردن چوبه های دار در زندانهای شهرهای مختلف کشور نشانگر ناتوانی رژیم رو به زوال آخوندی در مقابله با اعتراضها و انزجار فزاینده مردم ایران علیه تمامیت نظام ولایت فقیه و به منظور تشدید فضای رعب و وحشت در جامعه است. همچنانکه دستگاه قضاییه آخوندی آشکارا هدف از این اعدامها را «افزایش امنیت» اعلام می کند.
مقاومت ایران ضمن محکوم کردن این اعدامهای سبعانه, عموم مجامع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری, به ویژه دبیرکل, کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و گزارشگران دستگیریهای خودسرانه و اعدام را به محکوم کردن اوضاع وخامت بار حقوق بشر در ایران و اقدامی فوری جهت توقف مجازات سبعانه اعدام فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۹آذر۱۳۸۹(۲۰دسامبر۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا