سال ۱۳۸۹

فراخوان برای نجات جان زندانی سیاسی محسن دکمه چی

آقای محسن دکمه چی، ۵۰ ساله، زندانی سیاسی، مبتلا به بیماری سرطان لوزالمعده، بر اثر برخوردار نبودن از امکانات پزشکی ضروری، در وضعیت وخیمی قرار دارد.

آثار بیماری در بدن وی ماهها پیش آشکار شد اما دژخیمان از هرگونه رسیدگی به وی خودداری کردند. او اکنون بر اثر پیشرفت بیماری در بدنش دچار دردهای جانکاه است و وزن او به میزان زیادی کاهش یافته است. هفته گذشته او به بیمارستان طالقانی انتقال یافت. دژخیمان دست و پای او را در حالی که حتی رمق حرکت کردن نداشت با دستبند و زنجیر به تخت بستند.

او روز پنجشنبه۹دیماه، در بیمارستان مدرس تحت عمل جراحی ۵ساعته قرار گرفت و اکنون در اتاق مراقبتهای ویژه توسط سه پاسدار تحت کنترل قرار دارد. بنا بر توصیه پزشکان باید به سرعت شیمی درمانی شود و به بیمارستانی که الزامات رسیدگی به چنین بیماری را داشته باشد منتقل شود. اما اطلاعات آخوندی مانع این کار است و حتی در چنین وضعیتی از ملاقات او با خانواده اش نیز جلوگیری می کند.

محسن دکمه چی، از زندانیان سیاسی در دهه۶۰ است که به خاطر هواداری از مجاهدین سالها متحمل حبس و شکنجه شد. وی که از بازاریان خوشنام تهران است، به خاطر حضور دخترش در اشرف و همچنین کمک مالی به خانواده های بدون سرپرست زندانیان سیاسی، در شهریور۸۸ بازداشت و بلافاصله به بندمخوف۲۰۹اوین منتقل شد. وی در این مدت تحت انواع فشارها و شکنجه ها قرار داشته و از کمترین امکانات و رسیدگیهای بهداشتی و پزشکی محروم بوده است. چیزی که بیماری او را به شدت وخیم کرده است.
بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر از جمله آقایان ماشاء الله (حمید) حائری مبتلا به بیماری حاد قلبی و جعفر کاظمی، مبتلا به بیماری سیاتیک. آقای محمد اولیایی فرد، مبتلا به سرطان نیز از دیگر زندانیانی هستند که از حداقلهای پزشکی محرومند و در وضعیت وخیمی به سر می برند.

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی، ارگانهای مدافع حقوق بشر، اتحادیه های پزشکی و عموم ارگانهای ذیربط را به محکوم کردن وضعیت وخامت بار زندانیان سیاسی، به ویژه زندانیان بیمار فرا می خواند و خواستار تشکیل یک هیات بین المللی برای تحقیق پیرامون وضعیت زندانها و زندانیان سیاسی در ایران است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰دی ۱۳۸۹(۳۱ دسامبر۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا