سال ۱۳۸۹

خانم رجوی به جامعه جهانی در مورد اعدام سایر زندانیان سیاسی هشدار می دهد

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، طی نامه هایی برای دبیرکل ملل متحد، رئیس جمهور آمریکا و رهبران اتحادیه اروپا، نسبت به اعدام زندانیان سیاسی بیشتری هشدار داد.

وی نوشت رژیم آخوندی که از حمایت گسترده داخلی و بین المللی از حقوق ساکنان اشرف به شدت خشمگین و سرخورده است، در حالیکه در مواجهه با بحرانهای عمیق اقتصادی و اجتماعی و مخاصمات درونی، از اوجگیری اعتراضات مردمی وحشت دارد، در صدد است زندانیان سیاسی بیشتری به ویژه خانواده ساکنان اشرف را اعدام کند.

شمار زیادی از خانواده ها دستگیر شده و برخی مانند خانم المیرا واضحان۴۸ساله و آقایان جعفر کاظمی۴۷ساله، محسن دانش پورمقدم۶۷ساله و پسرش احمد دانش پور مقدم، جواد لاری۵۵ساله و محمد علی حاج آقایی ۶۲ساله به اعدام محکوم شده اند.
خانم رجوی در نامه خود نوشت: جامعه جهانی در برابر یک آزمایش خطیر قرار دارد. سکوت و فقدان یک اقدام متناسب جامعه جهانی، این رژیم را در شکنجه و اعدام و کشتار جریتر کرده است. وی افزود: جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا باید به خاطر نقض وخیم حقوق بشر در ایران و اعدامهای خودسرانه، این جنایتها را قاطعانه محکوم کنند و اقدامهای عملی و فوری علیه این رژیم اتخاذ نمایند.
نیروهای سرکوبگر به رغم گذشت چهار روز از اعدام مجاهد قهرمان علی صارمی، از تحویل پیکر او به خانواده اش برای دفن خوداری می کنند. عوامل اطلاعاتی به طور مستمر اعضای خانواده را تهدید می کنند تا مراسمی برگزار نکنند. آنها خانه صارمی را احاطه کرده اند تا از رفت و آمد مردم به این خانه و تجمع در مقابل آن جلوگیری کنند. 
در همین حال گروههای مختلف زندانیان در گوهردشت و اوین مراسم یادبودی برای علی صارمی که سمبل و الگویی برای آنها بود، برگزار کردند. در بند ۳ زندان گوهردشت پس از این مراسم، زندانیان سیاسی را از هواخوری محروم کردند و منصور اسانلو ، رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد را به اطلاعات زندان احضار کردند و او را تهدید کردند که برایش پرونده جدید تشکیل خواهند داد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰دی ۱۳۸۹(۳۱ دسامبر۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا