سال ۱۳۸۹

با درود به قیام بزرگ مردم مصر و احترام عمیق به شیخ الازهر

قیام احترام انگیز جوانان و مردم مصر، که اینک توانسته یک علامت برجسته از اصالت و عمق و آینده سازی خویش را به ثبت برساند, برای تمام جهانیان و به خصوص ملتهای منطقه بسی ارجمند است.

روز ۷فوریه, قیام کنندگان و شخصیتهای مختلف مصری، ازجمله حضرت «شیخ الأزهر امام اکبر احمد طیب» سخنان رهبر شیادان دین فروش ایران و شیخ کریه دیکتاتور، را به صراحت با یک «فوضولی موقوف» پاسخ دادند. این موضعگیری آنها بیش از پیش روشن ساخت که قیام مردم مصر تا کجا از افتادن به دامن «بنیادگرایی دین فروش» و خون آشام, از نوعی که غاصبانه بر ایران حکمروایی می کند، برائت می جوید و مصونیت دارد. 

ما در مقاومت ایران، به نوبه خویش، مراتب دلبستگی خویش را به قیام مردم مصر را اعلام داشته و به اصالت ملی-میهنی و دموکراتیک قیام کنندگان درود می فرستیم. ما عقیده داریم که اینک و در متن این قیام، بسی شایسته است که برادران مصری ما هرچه بیشتر بر فاصله هایشان از ارتجاع خون آشام حاکم بر ایران تأکید بورزند. همچنین جهت کنار زدن قاطع همه طفیلیهای فرصت طلبی که همانند و همصدا با علی خامنه ای در صدد تحریف ماهیت قیام مردم مصر و دور ساختن آن از ساختن یک آیندهٴ آزاد و دموکراتیک برای مصر عظیم هستند، لازم است تا هرچه بیشتر به پلیدیهای این نوع به اصطلاح اسلام توجه کنند. و نسلهای مختلف حاضر در صحنهٴ درخشان مصر امروز را با حقایق ضروری آشنا سازند. در این میان، رسالت شخصیتها و علمای اسلام بسی جدی است. آنان باید به جبران سکوت جهان اسلام در برابر فجایع تکاندهنده و شرم آور رژیم ضد اسلامی آخوندی و همانندان خونریز و وحشت گستر آن, در اینجا و آنجای جهان و منطقه, عنایت داشته باشند. 
شیخ بزرگوار الازهر با روشن بینی عمیق اظهارات دخالت جویانهٴ علی خامنه ای را محکوم می کنند. ایشان می گویند: «فراخوانهایی به کار می رود که با اصول اسلام تناقض داشته و خروجی آشکار از متن صریح قرآن و سنت و اجماع امت است». ما امیدواریم بزرگان مصر به ملت بزرگ خود عمق بیدینی و انسان ستیزی رژیم به اصطلاح اسلامی حاکم بر ایران و خطرهای ناشی از آن را یادآور شوند. رژیمی که خمینی در همان آغاز غصب قدرت و حاکمیت به صراحت می گفت: «احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است… برای حفظ اسلام، دروغ گفتن هم واجب است، شراب خمر هم واجب است». منظور خمینی از اسلام و مصلحت اسلام، نه دیانت اسلام، بلکه صرفاً همین حکومتی است که باند او به نام «اسلام» و ماسک «انقلاب اسلامی» بر ایران تحمیل کرده است. این موضوع بارها توسط وی تکرار و تأیید شد. او برای حفظ این به اصطلاح «اسلام» تا کنون, صدها هزار نفر را, که خواهان حقوق و آزادیهای شناخته شده در اسلام برای ملت ایران بودند, و اغلبشان از مسلمانان متدین بودند, به شکنجه گاه کشاند و اعدام کرد. این حمام خون، همچنان در ایران برقرار است و خونهای پاک آخرین شهیدان این راه هنوز بر کفنهای گلگونشان خشک نشده است. 
علی خامنه ای وقتی که در امور عراق، افغانستان، یمن و… این روزها در امور مصر و انقلاب مردمی آن دخالت می کند، تنها در صدد گسترش دادن میدان نفوذ و قدرت خویش است. این امر لاجرم به بهای ریختن خون هزاران آزادیخواه مردمی و شریف در این کشورها تمام خواهد شد.
پاسخ سریع, قاطع و صریح مردم و شخصیتهای مصری به دخالتهای نامشروع خامنه ای، بی گمان از ارزشمندترین اوراق کتاب انقلاب جاری و حتمأ پیروزمند جاری در کشور مصر برادر است. نشانه یی از آن که مصر امروز در فراز درخشانی قرار گرفته که شایستهٴ فرزندان این سرزمین پرافتخار است
درود به قیام بیدار مردم مصر. 

جلال گنجه ای
مسئول کمیسیون مذاهب و آزادی ادیان شورای ملی مقاومت ایران
۲۰بهمن۱۳۸۹(۹فوریه۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا