سال ۱۳۸۹

نخست وزیری عراق حکم دستگیری وکیلان عراقی ساکنان اشرف را صادر می کند

بنا بر گزارشهای دریافتی از درون نیروی تروریستی قدس، نخست وزیری عراق در جهت اجرای خواستهای فاشیسم دینی حاکم بر ایران، دستورهای جدیدی را برای شدت بخشیدن به سرکوب و فشار علیه ساکنان اشرف صادر کرده است.

از جمله این اقدامها صدور احکام بازداشت برای وکیلان عراقی ساکنان و لغو شکایتهای ساکنان است.
در همین رابطه، عبدالحسین شمری، فرمانده پلیس دیالی, طی نامه یی به تاریخ ۶فوریه۲۰۱۰ (۱۷بهمن۱۳۸۹) خطاب به پلیس خالص،

تمامی شکایتهای ساکنان اشرف را که نزد پلیس خالص ثبت شده لغو کرده است. وی در این نامه که بر اساس دستورالعمل مورخ ۳۱ ژانویه نخست وزیری است, دستور داده است وکیلان عراقی ساکنان را دستگیر کنند. علت صدور حکم دسگیری وکیلان, به ثبت دادن شکایتهای ساکنان نزد قاضی دادگاه خالص است. شکایتهای ساکنان اشرف علیه عوامل رژیم آخوندی است که طی دو سال گذشته در سرکوب و کشتار و شکنجه روانی آنان دست داشته اند.
وکیلان عراقی به طور کاملأ قانونی و رسمی عهده دار وکالت ساکنان اشرف هستند و طی دو سال گذشته دولت و نیروهای عراقی برخلاف همه قوانین و بدون هیچ دلیلی مانع ورود آنها به اشرف و دیدار آنها با موکلانشان شده اند.
فرمانده پلیس دیالی در دستورالعمل خود همچنین به حکم نخست وزیری در سال۲۰۰۸ استناد کرده و تاکید می کند «همکاری با سازمان تروریستی مجاهدین خلق از طرف هر سازمان یا حزب یا مؤسسه و افراد عراقی و خارجی داخل عراق و هرکس که با آن همکاری کند مشمول احکام قانون مبارزه با تروریسم خواهد شد و به قضاییه عراق براساس قانون مذکور تحویل داده خواهد شد».
قابل توجه اینکه شمری از سوی دادگاه اسپانیا به خاطر فرماندهی حمله جنایتکارانه ۲۸ و ۲۹ژوییه۲۰۰۹ علیه اشرف و به اتهام جنایت علیه جامعه بین المللی احضار شده است. وی می بایست در ۸مارس۲۰۱۱ در مادرید در برابر قاضی حاضر شود.
اقدامهای به غایت سرکوبگرانه یی مانند لغو شکایتهای ساکنان اشرف و صدور حکم دستگیری وکیلان، که تنها نمونه اش را در فاشیسم دینی حاکم بر ایران می توان پیدا کرد، از ابعاد مزدوری کمیته سرکوب اشرف و دفتر نخست وزیری عراق برای رژیم ایران و نیات شوم آن برای ایجاد یک فاجعه انسانی دیگر در اشرف خبر می دهد.
مقاومت ایران با محکوم کردن سکوت در قبال اینهمه قانون شکنی و وحشیگری، و با یادآوری مسئولیت دولت آمریکا و ملل متحد در حفاظت از ساکنان اشرف، از دبیرکل و نماینده ویژه اش در عراق و کمیسر عالی حقوق بشر, سفیر آمریکا و فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق می خواهد تا مسئولیتهای خود را در حفاظت از ساکنان اشرف بر عهده گرفته و با استقرار تیم دائمی ناظر یونامی از بروز یک فاجعه دیگر توسط نیروهای عراقی جلوگیری کنند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۱بهمن۱۳۸۹ (۱۰فوریه۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا