سال ۱۳۸۹

اقدامهای جدید نخست وزیری عراق علیه اشرف و زمینه سازی برای ایجاد یک فاجعه انسانی جدید

مقاومت ایران به اسنادی از داخل رژیم ایران دست یافته است که طبق آنها، کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری عراق، به اقدامهای زیر علیه مجاهدان اشرف موظف شده است

۱- تولید و ارائه فاکتها و اخبار و اسناد ساختگی به کانالهای تلویزیونی در عراق و خارج عراق که نقش مجاهدین در رابطه با «اقدامهای تروریستی» علیه مردم عراق در قیام شعبانیه (سال۱۹۹۱)، دخالت مجاهدین در امور داخلی عراق و همکاری با القاعده در زمینه کشتار و کوچ دادن مردم عراق به خصوص در استان دیالی را نشان دهد.

۲- به کار گرفتن دادگاه عالی جنایی از طریق آن دسته از قضاتی که وابسته به دار و دسته مالکی و رژیم ایران هستند. بنا بر این اسناد، کمیته موظف شده تا فاکتها و اسناد و مدارک ساختگی فوق را به این قضات ارائه دهد تا از «اعمال جنایتکارانه مجاهدین در سرکوب انتفاضه شعبانیه و کشتن مردم عراق» مطلع شوند و احکام دستگیری «کسانی که در این جنایتها دست داشته اند و مرتکب قتل و کمک به القاعده در زمینه کشتن و کوچ دادن مردم در استان دیالی شده اند» صادر شود و به مجازات برسند. 
۳- کمک به سفارت رژیم در بغداد برای بردن شمار بیشتری از عوامل اطلاعات تحت عنوان «خانواده های ایرانی که می خواهند با بستگانشان در اشرف دیدار کنند» به اشرف و تأمین تمامی الزامات و حل مسأله رفت و آمد و اقامت آنان. برای این کار از مزدورانی مانند نافع عیسی که پیش از این از سوی مقاومت افشا شده حداکثر استفاده می شود.
۴- به کار گرفتن کانالهای تلویزیونی وابسته به رژیم ایران در عراق مانند تلویزیون المسار، الفرات، الغدیر، بلادی و الوطن، علیه مجاهدان اشرف با همکاری دفتر مطبوعاتی نخست وزیر. یکی از وظایف این تلویزیونها فیلمبرداری و همراهی با عوامل اطلاعات و پخش فعالیتهای کسانی است که بیش از یکسال است به شکنجه روانی ساکنان مشغولند. 
۵- ترتیب دادن نمایشگاههای عکس در بغداد و سایر استانها مانند دیالی و نجف و کربلا و حله علیه مجاهدین تا مردم از «جنایتهایی که این گروه علیه مردم عراق مرتکب شده» مطلع شوند. 
۶- اعزام یک هیأت از کمیته سرکوب برای دیدار با مراجع و شخصیتهای مذهبی به نجف و «مطلع کردن آنها از جنایتهای این دار و دسته» و کسب حمایت معنوی از اقدامهای سرکوبگرانه علیه اشرف.
۷- برگزاری جلسات و کنفرانس با مزدوران رژیم و ایادی نخست وزیری عراق در استانهای جنوبی زیر عنوان عشایر عراق برای کسب حمایت از اخراج مجاهدین از اشرف.
این اقدامها یک زمینه سازی آشکار برای تعرض علیه ساکنان اشرف و ایجاد یک فاجعه انسانی جدید در اشرف است. اسناد به دست آمده توسط مقاومت ایران که تمامأ حاکی از اقدامهای غیر قانونی دولت عراق علیه ساکنان اشرف و نقض مستمر و جدی کنوانسیون چهارم ژنو و بسیاری دیگر از معاهدات بین المللی است در اختیار دادگاه اسپانیا قرار گرفته است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۲ بهمن ۱۳۸۹(۱۱ فوریه ۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا