سال ۱۳۸۹

شوی مسخره سفارت آخوندها و نخست وزیری عراق علیه اشرف و زمینه سازی برای جنایتی دیگر

کار گذاشتن دکلهای جدید برای نصب بلندگوهای بیشتر برای تشدید شکنجه روانی.

صبح امروز -جمعه ۱۸ فوریه- سفارت آخوندها در بغداد و کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری عراق، شماری از اجیرشدگان عراقی نیروی تروریستی قدس را به همراه عوامل اطلاعات آخوندی به اشرف فرستادند تا وانمود کنند مردم عراق خواستار اخراج مجاهدین از اشرف هستند. نیروهای عراقی تحت امر مالکی، امکانات لازم برای این نمایش را فراهم کردند

و لشکر۵ دیالی و پلیس دیالی حفاظت مزدوران را تأمین می کردند. مردم از شرکت در این تظاهرات فرمایشی خوداری کردند و بیشتر اتوبوسهای کرایه شده توسط سفارت خالی به صحنه رفتند. 
علاوه بر این، روز گذشته نیروهای عراقی، برای تشدید شکنجه روانی ساکنان، دو دکل جدید در جنوب و شرق اشرف کار گذاشتند تا بلندگوهای بیشتری برای تشدید شکنجه روانی ساکنان اشرف نصب کنند.
این اقدامها در سفارت رژیم توسط علی نویدی و ناصری، و در صحنه توسط جبار معموری و نافع عیسی دو مزدور نیروی قدس کارچرخانی می شد. نافع عیسی روز گذشته از سفر به ایران بازگشته است. در پایان این شوی مسخره، پیام پاسدار دانایی فر، سفیر رژیم، برای جمعیت خوانده شد که خواسته بود مجاهدین اشرف را ترک کنند.
رژیم آخوندی که از بالا گرفتن قیام در ایران و حمایت گسترده داخلی و بین المللی از اشرف، به شدت وحشتزده است، از مالکی که با توفان اعتراضهای مردمی مواجه است، خواسته فشار بر اشرف را تشدید کند. 
مقاومت ایران از ملل متحد و نیروهای آمریکایی می خواهد اجازه ندهند دو حکومتی که در معرض غرق شدن در امواج قیامهای مردمی هستند، یک فاجعه جدید انسانی در اشرف به وجود بیاورند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۹ بهمن ۱۳۸۹(۱۸فوریه ۲۰۱۱) 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا