سال ۱۳۸۹

ایران: ۱۰ اعدام طی پنج روز

رژیم ضدبشری آخوندی روز جمعه ۲۹بهمن ماه، در یک اقدام جنایتکارانه ۴زندانی را به طور جمعی در زندان کرمان به دار آویخت.

در روز ۲۶بهمن، دو زندانی در سنندج و در روز ۲۵ بهمن نیز دو زندانی در خرم آباد و دو زندانی در ساری اعدام شدند. به این ترتیب شمار اعدامهای اعلام شده طی ۵روز، به ۱۰نفر بالغ شده است. این در حالی است که بنا به گفته سردمداران دستگاه قضایی رژیم، اعدامهای مخفیانه در زندانهای رژیم جریان دارد. 

برپا کردن چوبه های دار در شهرهای مختلف کشور نشانگر هراس رژیم آخوندی از قیام قهرمانانه مردم ایران و تلاش مذبوحانه رژیم برای جلوگیری از ادامه و گسترش قیامی است که سرنگونی تمامیت رژیم آخوندها و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم را هدف قرار داده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۰بهمن۱۳۸۹ (۱۹فوریه۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا