سال ۱۳۸۹

قیام اول اسفند – شماره ۷

ادامه درگیریها در غرب تهران با شعار «خامنه ای بدونه به زودی سرنگونه»

دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نیز با سردادن شعارهای ضدحکومتی با مزدوران درگیر شدند.
در خیابان تخت طاووس تظاهرکنندگان با شعار مرگ بر دیکتاتور و پرتاب سنگ با مزدورانی که به سوی آنها گاز اشک آور پرتاب کردند، مقابله کردند. این درگیری به یوسف آباد و امیرآباد کشیده شد.

در میدان انقلاب و خیابان جمالزاده حوالی ساعت ۱۹ درگیریها دوباره شدت گرفت. مردم شعار می دهند و مزدوران تلاش می کنند با سرکوب وحشیانه این منطقه را اشغال کنند.
در جمال زاده نیز جوانان غیور با شعار “خامنه ای بدونه بزودی سرنگونه“ با مزدوران درگیر شدند.
مزدوران رژیم دستگیرشدگان را به محلی در نزدیکی دادگاه انقلاب آخوندها در خیابان شریعتی منتقل می کنند شمار زیادی از بازداشت شدگان توسط آمبولانس به کهریزک شدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول اسفند۱۳۸۹ (۲۰فوریه۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا