سال ۱۳۸۹

مریم رجوی: فراخوان به گرامیداشت شهیدان و اعتصاب نفتگران و بازاریان

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت, طی پیامی که از تلویزیون ملی ایران ( INTV) پخش شد, عموم مردم ایران را به خیزش هرچه گسترده‌تر در بزرگذاشت شهیدان قیام اول اسفند فراخواند

و از عموم مردم ایران به ویژه نفتگران، کارگران, بازاریان و معلمان خواست با اعتصاب به ارتقا و گسترش خیزش عمومی مردم ایران بپردازند. وی افزود نظام درهم شکسته و فرسوده ولایت، یارای ایستادگی در برابر اراده متحد مردم ایران را ندارد.‌

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۴ اسفند۱۳۸۹ (۲۳فوریه۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا