سال ۱۳۸۹

خیزش ۱۰اسفند – شماره ۸

ادامه تظاهرات و درگیری در تهران پس از تاریکی هوا.

در ساعت ۲۰۳۰ در میدانهای هفت تیر , انقلاب , امام حسین,  آزادی, چهار راه کالج  تجمعهای اعتراضی مردم ادامه داشت. نیروهای سرکوبگر با ضرب و جرح مردم تلاش می کردند آنها را متفرق کنند.
در ساعت ۱۹۰۰در خیابان جیحون به سمت میدان آزادی درگیری شدیدی بین تظاهرکنندگان و نیروهای سرکوبگر به وقوع پیوست.

حوالی ساعت ۱۸۰۰مزدوران در تقاطع خیابان انقلاب- اسکندری به جوانانی که سرود یار دبستانی را می خواندند, حمله کردند و شمار زیادی از آنان را به صورت جمعی دستگیر کردند. بازداشت شدگان با اتوبوس به نقطه نامعلومی منتقل شدند.
در تظاهرات خیابان امیرآباد شمالی دست کم ۵ نفر دستگیر شدند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰اسفند۱۳۸۹ (اول مارس۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا