سال ۱۳۸۹

ایران: اعدام ۱۱ زندانی در دو روز

همزمان با خیزش شجاعانه مردم ایران و به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت, رژیم ضدبشری آخوندی به اعدام جمعی زندانیان ادامه می دهد

, روز سه شنبه ۱۰اسفند, ۱۰ زندانی را در زندانهای جیرفت, بم و شیراز به دار آویخته شدند (خبرگزاریهای حکومتی و سایت دادگستری فارس-۱۰اسفند). روز بعد نیز یک جوان ۲۴ساله در زندان سده (از شهرهای استان اصفهان) اعدام شد. 
به این ترتیب شمار اعدامهای اعلام شده توسط منابع حکومتی, از ابتدای سال جدید میلادی به ۱۱۷تن بالغ می شود.

این در حالی است که سردژخیمان قضایی رژیم، به اعدامهای مخفیانه در زندانهای رژیم اذعان دارند. دادستان عمومی و انقلاب اهواز در روز ۷اسفند «از اجرای بیش از ۴۰ مورد حکم اعدام در هفت ماه اخیر در اهواز» خبر داد (سایت دادگستری خوزستان-۷اسفند). اعدامهایی که پیش از آن هیچ خبری درباره آنها منتشر نشده بود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱اسفند۱۳۸۹ (۲ مارس۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا