سال ۱۳۸۹

تظاهرات ۸ مارس – شماره ۴

جنگ و گریز جوانان دلیر صادقیه تهران با نیروهای سرکوبگر, حضور گله های زنان پاسدار و بسیجی برای سرکوب و بازداشت زنان تظاهرکننده.

در تهران، جوانان دلیر صادقیه بارها با پاسداران و بسیجیان مزدور درگیر شدند. شمار زیادی از تظاهرکنندگان دستگیر و با اتوبوس به مراکز سرکوب منتقل شدند.
جمعیت معترضین در خیابانها، پیاده روها و میدان آریاشهر نیز بسیار زیاد بود. نیروهای سرکوبگر به ویژه گارد ضدشورش که از شروع تجمع اعتراضی مردم در خیابان مستقر بودند، با تاریک شدن هوا بیشتر شدند.

تجمهای اعتراضی در ساعت۲۱۰۰ همچنان در منطقه آریاشهر و میدانهای آزادی، فردوسی و هفت تیر (رضاییهای شهید) ادامه یافت.
در ساعت ۲۰۳۰ نیروهای سرکوبگر برای پراکنده کردن جمعیتی که در خیابان جمالزاده و خیابانهای فرعی آن حضور داشتند، تیراندازی هوایی کردند.
در خیابان انقلاب تا آزادی مزدوران لباس شخصی با باتون انبوه جمعیت را مورد حمله قرار دادند و آنها را مضروب و مجروح کردند.
در ساعت۱۹۰۰ لباس شخصی ها و عوامل اطلاعاتی رژیم برای ارعاب و شناسایی تظاهرکنندگان که از میدان انقلاب به سمت نواب در حرکت بودند، عکس و فیلم می گرفتند . خیابان سلسبیل نیز مملو از جوانان و زنان شجاعی بود که در تجمعهای اعتراضی امروز شرکت کرده بودند.
تظاهرات و تجمهای اعتراضی امروز در حالی صورت گرفت که زنان شجاع تظاهرکننده علاوه بر انواع نیروهای سرکوبگر، توسط گله های زنان پاسدار و بسیجی نیز مورد حمله قرار می گرفتند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۷اسفند۱۳۸۹(۸مارس۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا