سال ۱۳۸۹

تظاهرات ۸ مارس – شماره ۵

بسیج ۶۰هزار نیروی سرکوبگر برای سرکوب تظاهرات روز زن.

رژیم ضدبشری و زن ستیز آخوندی، در هراس از خشم و اعتراض زنان و جوانان به پا خاسته و برای جلوگیری از شکل گیری تظاهرات ضد حکومتی در روز سه شنبه ۱۷اسفند (روز جهانی زن) ، به تمهیدات گسترده یی دست زد. ازجمله دهها هزار تن از نیروهای سرکوبگر را پیشاپیش در خیابانهای تهران مستقر کرد . 
?در روز دوشنبه ۱۶اسفند، به کلیه نیروهای سپاه و نواحی بسیج تا روز ۲۵اسفند (بعد از چهارشنبه سوری) آماده باش داده شد.

این آماده باش در صورت لزوم تمدید خواهد شد. همزمان سرکرده سپاه ضد«سیدالشهدا» سرکردگان رده های مختلف نیروی خود را برای سرکوب تظاهرات روز سه شنبه توجیه کرد. 
?گردانهای عاشورا مستقر در اسلام شهر با تجهیزات و یگانهای موتورسوار به تهران اعزام شدند. این نیروها همراه با سپاه ضد«سید الشهدا» در خیابان و میدان آزادی مستقر شدند.
?بیشتر نیروهای این سپاه در مراکز سرکوب نزدیک مناطق درگیری به صورت ذخیره نگهداری شدند و با دستور مشخص برای سرکوب تظاهرکنندگان اعزام شدند. سپاه ضد«محمد» شامل ۱۸۴گردان ۲۵۰نفری است و در مجموع ۴۶هزار پاسدار و بسیچی را تحت امر دارد.
?عمده کار شناسایی معترضان به عهده عوامل اطلاعاتی سپاه و وزارت اطلاعات آخوندی بود. 
? کلیه نیروهای سرکوبگر به کار گرفته شده در خیزشهای ۲۵بهمن، اول و ۱۰ اسفند برای سرکوب تظاهرات ۱۷اسفند نیز به کار گرفته شدند. با احتساب نیروهای سپاه ضد سیدالشهدا، گردانهای اعزامی از اسلامشهر، عوامل نیروی انتظامی و گارد ضدشورش دست کم ۶۰هزار نیرو برای سرکوب اعتراضات روز سه شنبه بسیج شده بودند.
به رغم این بسج گسترده و سرکوبگرانه، مردم به ویژه زنان و جوانان با تجمع و تظاهرات اعتراضی خود و همراه با شعارهای مرگ بر دیکتاتور جو رعب و اختناق آخوندهای حاکم را در هم شکستند. و عزم و اراده مردم ایران برای سرنگونی این رژیم را به نمایش گذاشتند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۷اسفند۱۳۸۹(۸مارس۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا